czwartek, 7 maja 2020

W łódzkim skansenie -

Fot. Monika Czechowicz