piątek, 21 marca 2014

Galeria Sztuki Dawnej w Łodzi


Dwa olejne obrazy Stanisława Wyspiańskiego oraz dzieło Edwarda Okunia - wszystkie wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie - można teraz oglądać w Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi.

Stanisław Wyspiański. Dziewczynka gasząca świecę (1893)

Jak informuje pani Anna Kołakowska z łódzkiego muzeum wypożyczone obrazy Wyspiańskiego to: "Widok na Wawel" z 1894 roku i "Dziewczynka gasząca świecę" z 1893 roku - obraz, który powstał podczas ostatniego pobytu artysty w Paryżu. 

Stanisław Wyspiański. Planty z widokiem na Wawel (1894)

Maria Milanowska z działu Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta przypomniała, że artysta namalował bardzo niewiele obrazów olejnych i pochodzą one głównie z wczesnego etapu twórczości, do 1894 roku. Jak mówiła, Wyspiańskiemu nie do końca odpowiadała ta technika, bo lubił malować szybko. W dodatku okazało się, że był uczulony na biel ołowiową, która była podstawowym składnikiem farb olejnych. Zrezygnował z tej techniki i malował pastelami. 
Stanisław Wyspiański (1869-1907) - malarz, dramatopisarz, poeta, twórca witraży i polichromii ściennych, projektant wnętrz i mebli, scenograf - był jednym z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski, uczniem i współpracownikiem Jana Matejki. W jego twórczości malarskiej przeważał portret i pejzaż. Jako pisarz był jednym z największych polskich dramaturgów. Zaliczany jest - obok Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida - do grona polskich wieszczów narodowych. 

Do łódzkiej placówki trafiło też dzieło młodopolskiego malarza Edwarda Okunia - "My i wojna". Prace nad tym obrazem trwały kilka lat i zostały zakończone w 1923 roku. 


Edward Okuń. My i wojna (1923)

Milanowska zwróciła uwagę, że Okuń to stosunkowo mało znany artysta. Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, nie musiał więc martwić się o byt. Mógł się poświęcić sztuce, a nauki pobierał w Warszawie, Krakowie i Monachium.  Jego prace stylistyką nawiązują do secesji - mówiła. Obraz, który trafił do Łodzi, przedstawia artystę z żoną i odnosi się do doświadczeń pierwszej wojny światowej. 
Wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie obrazy będzie można oglądać w Łodzi do sierpnia 2014 roku. 
W ubiegłym roku zakończono - trwającą dwa lata - renowację pałacu Herbsta, która objęła nie tylko wnętrze i elewacje samego Pałacu, ale też powozowni, w której powstała Galeria Sztuki Dawnej. 


Wśród prezentowanych tam prac są obrazy uważane za arcydzieła malarstwa polskiego m.in. "Alchemik Sędziwój i król Zygmunt III" (1867) Jana Matejki, "Portret matki artysty" (1853) Henryka Rodakowskiego, "Gra w krokieta" (1895) i "Rybak" (1896) Leona Wyczółkowskiego, a także "Śpiący Mietek" (1904) Stanisława Wyspiańskiego.

Stanisław Wyspiański. Śpiący Mietek (1904)

źródło:
PAP

Fot. Monika Czechowicz
Fot. prac Stanisława Wyspiańskiego z zasobów internetu.

W "pięknych okolicznościach architektury"...

... czyli brama kamienicy Emila i Karola Steinertów. Piotrkowska 272 ab.