wtorek, 29 maja 2018

Dawny dom mieszkalny i kantor Józefa Lwowa.

W roku 1906 przy ulicy Długiej 81 (dziś ulica Gdańska) Józef Lwow wybudował dom z oficyną, a tuż obok niego kantor, którego przedłużeniem był magazyn. Właściciel zajmował się ekspedycją i handlem towarami.
Firma rozwijała się dynamicznie. Jeszcze w latach 1906-1907 miała swoją siedzibę przy ulicy Mikołajewskiej 28 (dzisiaj ulica Sienkiewicza). 


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1906.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1907.

Józef Lwow został przedstawicielem Towarzystwa Żeglugi Parowej "Kaukaz i Merkury"(najprawdopodobniej od ok. 1908 roku), firma funkcjonowała przy ulicy Długiej 81, posiadała składy towarowe i kantor ekspedycyjno-towarowy.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1908.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1910.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1901.

W 1904 roku niezabudowany plac pod nr 81 zakupił Fabian Goldberg wraz z żoną Fanni, właściciel posesji pod nr 83.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1904.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1907.

Małżeństwo Goldbergów jeszcze w 1907 roku wpisani byli jako właściciele posesji przy ulicy Długiej 81, ale najprawdopodobniej są to dane jeszcze z 1906 roku.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1908.

Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1909.

W 1908 roku właścicielami posesji są już na pewno małżonkowie Helena i Józef Lwowie (małżeństwo Lwowów spolszczyło swoje imiona - w rejestrach adresowych figurowali także jako Chaja-Gołda i Josel Leib Lwow). 

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1910.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1913.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1914.



"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1910.

Kalendarz Informator, rok 1923.


Kalendarz Informator, rok 1924.

Firma funkcjonowała jeszcze w okresie międzywojennym. Posiadała swoje przedstawicielstwo także przy ulicy Piotrkowskiej 55.

Kalendarz-Informator, rok 1920.

Informator m. Łodzi i województwa łódzkiego z kalendarzem na rok 1920.

Podręczny Rejestr Handlowy, rok 1926.

"Ilustrowana Republika", rok 1932.

W Księdze adresowej m. Łodzi i województwa łódzkiego na lata 1937-1939 jako właściciel posesji widnieje Piotr Lwow, kupiec, zapewne spadkobierca, być może syn Józefa i Hanny Lwowów:


Powszechnie przyjęło się, że nad wejściem do dawnego kantoru widoczna jest głowa Hermesa, greckiego boga kupców, podróżnych i pasterzy. Myślę, że to jednak jego rzymski odpowiednik - Merkury (rzymski bóg handlu i kupiectwa), ponieważ firma, której przedstawicielstwo miał w Łodzi Józef Lwow, nosiła nazwę „ Kaukaz i Merkury”.
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1909.

Lata minęły, Lwow odszedł do wieczności, a budynek kantoru niszczał. Dziesięć lat temu ciekawym zabytkiem ozdobionym głową Hermesa (a raczej Merkurego) zainteresował się Supermarket "Tesco".

Wiekowy obiekt, pod nadzorem łódzkiego konserwatora zabytków został przywrócony do dawnej świetności i co najważniejsze dalej pełni funkcję domu handlowego.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1911.

W 2009 roku wykonano remont i modernizację części magazynowej, w tym m.in. wzmocniono stropy i fundamenty, wymieniono drewniane słupy na betonowe, wykonano instalację stalowego dachu, oczyszczono cegły, odtworzono detale w kształcie warkocza na elewacji, położono nowe tynki.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1912.

Dawny dom mieszkalny Lwowa (pod nr 81), zdobiony płaskorzeźbami - również odzyskał dawny blask.

Parter budynku jest boniowany, na wysokości pierwszego piętra znajduje się wykusz, charakterystycznie umiejscowiony w części narożnej gmachu.

Dziś już może mało kto wie, że w popularnym markecie znajdował się magazyn Józefa Lwowa wraz z kantorem, tuż obok, tam gdzie jest gabinet weterynaryjny, były mieszkania dla rodziny właściciela.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1913.

Dom rezydencjonalny Heleny i Józefa Lwowów z 1906 roku przy ulicy Gdańskiej 81. 

Informator m. Łodzi i województwa łódzkiego, rok 1920.

źródła:
Polska Niezwykła  http://www.polskaniezwykla.pl 

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1914.

Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Fot. współczesne Monika Czechowicz