czwartek, 17 sierpnia 2017

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Budynek Wydziału znajduje się przy ulicy Jana Matejki 22/26.


Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.


Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Wydział jako pierwszy w Polsce w obszarze nauk społecznych otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w ocenie parametrycznej jednostek naukowych ogłoszonej przez MNiSW wysoką kategorię naukową A.


NOWOCZESNE PROGRAMY STUDIÓW NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY
opracowanie programów pod kątem przygotowania do zawodu;
konsultacje z partnerami biznesowymi;
wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia:
większa interaktywność,
większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
  zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
Bussiness English w programie studiów;
nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Rozwój umiejętności profesjonalnych” dostarcza narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
budowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
zarządzanie czasem,
techniki komunikacji w biznesie;


BLISKA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji


Strukturę organizacyjną Wydziału Zarządzania stanowią:
Katedra Informatyki
Katedra Marketingu
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Katedra Rachunkowości
Katedra Zarządzania
Katedra Logistyki
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Sekretariat Dziekana
Dziekanat
Dział Jakości Kształcenia
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. informatyki
Zespół ds. projektów
Biblioteka
Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości


Od momentu powstania we wrześniu 1994 roku do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiada własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m kwadratowych.


Studenci Wydziału Zarządzania mają dostęp do:
- doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu,
- zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,
- bezpłatnego Internetu - w 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania UŁ uruchomiono sieć bezprzewodową, ponadto w budynku Wydziału Zarządzania znajdują się dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub dźwigania swoich laptopów. Oba kioski wyposażone są w panel dotykowy, który ułatwia korzystanie z przeglądarki. Studenci mają także możliwość korzystania z pracowni informatycznej.
- bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
- punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, punkt BZ WBK.
Poniżej skwer z fontanną zwaną "Kalafiorem" i fragment budynku Biblioteki UŁ.


Budynek Wydziału Zarządzania znajduje się w bliskiej odległości osiedla akademickiego Lumumbowo. Osiedle jest zintegrowanym zespołem Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną.
Lumumbowo swoim wyglądem przypomina park. Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarza doskonałe warunki do spacerów i rozrywki.


Wydział Zarządzania to jedna z największych i najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, otwarta na potrzeby przedstawicieli biznesu. Budynek, w którym się mieści, należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków akademickich. Powierzchnia 16000 m2 oraz charakter działalności sprawiają, że Wydział dysponuje profesjonalną bazą przestrzeni szkoleniowych i konferencyjnych.


Źródła:
UŁ Wydział Zarządzania http://zarzadzanie.uni.lodz.pl

Fot. Monika Czechowicz

Przeczytaj jeszcze: