sobota, 28 czerwca 2014

LITZMANNSTADT GETTO - maj/czerwiec 1941
maj
Decyzją władz niemieckich oderwano od getta fragment terenu w trójkącie ulic: Drewnowska, Majowa, Jeneralska. W obszarze zamkniętej dzielnicy zostało 3,82 km kw.

7 czerwca
Do getta przybył Heinrich Himmler, komisarz Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny. Był na Bałuckim Rynku, gdzie rozmawiał z Rumkowskim, odwiedził też resort krawiecki.

Oficjalna wizyta Himmlera w getcie. Z gwiazdą Dawida na marynarce, widoczny Chaim Rumkowski.

"... W sobotę 7 czerwca zwiedzał getto minister Himmler. Na Bałuckim Rynku, w biurze zarządu getta zapoznał się minister Himmler z organizacją tutejszego osiedla dla Żydów, a następnie zwiedził jeden z resortów krawieckich."

Kronika getta łódzkiego, 7-9 czerwca 1941, t.1, s.173.

Fot: Inne oblicza historii/archiwum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz