piątek, 13 grudnia 2013

ŁÓDŹ - CURRICULUM VITAE (do 1700 roku)

Curriculum vitae (z łacińskiego: bieg życia, przebieg życia) -  daty z życia Łodzi - sukcesywnie i... subiektywnie uzupełniane, czyli wszystko po kolei...


8000-4500 p.n.e.
Najwcześniejsze ślady pobytu ludzi, środkowy okresu epoki kamienia. Odkryto je na piaszczystych wydmach w Rudzie Pabianickiej nad rzeką Jasień oraz na Zdrowiu.
4500-1800 p.n.e.
Pierwsze ślady stałego osadnictwa. Odkryto je na terenach: Starych Chojen, Rudy Pabianickiej, Chocianowic, Lublinka, Retkini, Zdrowia (wschodni brzeg rzeki Łódki), Karolewa, Nowego Złotna (wydmy koło ulicy Cyganki), Julianowa, Stoków oraz w Śródmieściu (ulica Wólczańska 202). CZYTAJ 
1800-1200 p.n.e.
Odkryte ślady pobytu ludzi z początku epoki brązu w Rudzie Pabianickiej, Julianowie i Rogach.
1300-300 p.n.e.
Ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej odkryto w Łagiewnikach, Rudzie Pabianickiej, na Nowym i Starym Złotnie, Marysinie, Retkini, Teofilowie, Widzewie, Lublinku, Starych Chojnach i na Zdrowiu.
1242
Pierwsza wzmianka o Radogoszczu (dotyczy wizyty księcia Konrada Mazowieckiego).
1332
Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzące z dokumentu księcia łęczyckiego i dobrzyńskiego Władysława Ziemowica.   CZYTAJ
1350
Pierwsza wzmianka o Rogach.
ok. 1370
Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki eryguje pierwszą parafię na terenie Łodzi.
1380
Pierwsza wzmianka o Widzewie.
1387
Biskup włocławski Jan Kropidło nadaje sołectwo wsi Łódź i Widzew sołtysowi Januszowi i jego następcom, a także (10 czerwca) przenosi wsie Łódź i Widzew z prawa polskiego na prawo niemieckie (średzkie). CZYTAJ
1390
Pierwsza wzmianka o Stokach.
1399
Pierwsza wzmianka o Chojnach Dużych i Łagiewnikach (były to wsie służebne). CZYTAJ
1414
Wydanie (15 maja) przez kapitułę włocławską (właściciela Łodzi) przywileju lokacyjnego, uznającego mieszkańców wsi za mieszczan (postanowienie miało moc obowiązującą w zakresie spraw gospodarczych i prawno-społecznych, określających uposażenie, uprawnienia, powinności i posługi mieszkańców); jednocześnie zwrócenie się przez kapitułę do króla z prośbą o przywilej monarszy i uznanie Łodzi za miasto pod względem prawno-ustrojowym.
1423
29 lipca – erekcja miasta na prawie magdeburskim; król Władysław Jagiełło (w Przedborzu w dzień św. Marty) nadaje Łodzi prawa miejskie. CZYTAJ
1424
7 stycznia – biskup włocławski Jan Pella z Niewiesza określa obowiązki i przywileje mieszczan łódzkich w stosunku do właściciela miasta oraz potwierdza stare przywileje.
1428
Pierwsza wzmianka o Księżym Młynie.
1430
Pierwsza wzmianka o Bałutach.
1440
Pierwszy wpis w najstarszej znanej łódzkiej księdze Rady Miejskiej.
1459
Łódź wyekwipowała jednego zbrojnego na wyprawę przeciwko Krzyżakom.
1474
Pierwsza wzmianka o Chojnach Małych i Woli Stokowskiej (Budy Stoki).
1486
Pierwszy łodzianin – Bartłomiej syn Jana – wstępuje na Akademię Krakowską.
1496
Potwierdzenie przez króla Jana Olbrachta przywilejów królewskich dla Łodzi na odbywanie jarmarków i targów.
1487
5 kwietnia – wizyta w Łodzi króla Kazimierza Jagiellończyka w drodze powrotnej ze zjazdu szlachty w Kłodawie.
1512
Pierwsza wzmianka o Złotnie.
1517
Biskup Maciej Drzewiecki poleca kopiowanie najstarszych dokumentów, m.in. dotyczących Łodzi.
1520
Pierwsza wzmianka o Modrzewiu.
1522
Pierwsza wzmianka o Kozinach.
1527
Ksiądz Jan Choiński w księdze „Liber Retaxa Tionum” wymienia wysokość danin mieszczan łódzkich na rzecz biskupa (od domów, placów, ogrodów i roli – 7 grzywien i 2 grosze; od karczem – 1,5 grzywny;  stelmachy i szewcy – 63 grosze, kmiecie ze Starej Łodzi – 5,5 grzywny i 18 groszy; wieś Widzew – 3 grzywny).
1529
Pierwsza wzmianka o Rąbieniu.
1534
Spis ludności wykazuje 100 mieszkańców, (w tym: 1 bednarz, 3 cieśli, 2 kowali, 1 krawiec, 1 kuśnierz, 3 młynarzy, 2 szewców) oraz 80 domów.
1535
Z tego roku pochodzi dokument z najstarszą zachowaną pieczęcią miejską. CZYTAJ
1550-1560
Szczytowy okres rozwoju Łodzi rolniczej: 70-90 domów, 160 rodzin, 650-800 mieszkańców, szkoła parafialna.
1561
12 października – Jan Uchański biskup włocławski potwierdza stare i nadaje nowe przywileje dla Łodzi oraz zezwala na wybudowanie nowego ratusza i jatek w Łodzi.
1569
Paweł Rożkowic z Łodzi zostaje profesorem Akademii Krakowskiej, a następnie prokuratorem dóbr uniwersyteckich.
1572
Pożar strawia połowę miasta – 41 domów. CZYTAJ
1577
Data widniejąca na najstarszej czytelnej pieczęci miejskiej, używanej do 1827 roku, czyli 240 lat. CZYTAJ
1585
Zawarcie przez władze miejskie umowy z Maciejem Doczekałowiczem w sprawie budowy drewnianego ratusza.
1587
Paweł Rożkowicz zapisuje swój bogaty księgozbiór Akademii Krakowskiej, a rodzinnemu miastu Łódź 200 florenów. Procenty od darowizny miały posłużyć na stypendia dla łodzian studiujących w Akademii oraz na wyposażenie biednych dziewcząt przy zamążpójściu.
1596
Zapis w księgach archiwum kapitularnego regulujący granice Łodzi pomiędzy biskupem kujawskim a kapitułą krakowską.
1623
Łódź ma 118 domów, 3 karczmy, 10 piwowarów.
1647
Przy kościele św. Wojciecha powstaje z fundacji Mulinowicza zakrystia; był to pierwszy murowany obiekt na terenie Łodzi.
1652
8 lipca – jedyny notowany proces o czary wytyczony mieszczce łódzkiej Zośce Straszybódce (Strasibótce); została oddana przez sąd mistrzowi (katowi) na kwestie; zmarła w czasie tortur. CZYTAJ
1656
2 maja – umiera Maciej Kornis (Garnis) ostatni wójt z rodziny sprawującej ten urząd od prawie 100 lat. Dzieciom pozostawia w spadku: kontusz, żupan, szablę, pistolety i siodło… CZYTAJ
1661
Zapis w aktach miejskich o spustoszeniu miasta przez morowe powietrze (zarazę) i szwedzką wojnę.
1666
Wielki pożar Łodzi – spłonęła część domów i zabudowań gospodarczych.
1676
Budowa drewnianego kościoła w Łagiewnikach z fundacji Samuela Żelewskiego z Żelaznej (ówczesnego dziedzica Łagiewnik); później fundator przekazał go na własność oo. Franciszkanom z Piotrkowa. CZYTAJ
1680
Utworzenie klasztoru w Łagiewnikach. Przywilejem papieskim Łagiewniki uznano za miejsce cudowne. CZYTAJ

2 komentarze:

  1. Kalendarium, dzięki któremu poczułem się nie takim małym żuczkiem jakim czułem poznając dzieje Łodzi od 1423 r. Teraz może pohulać fantazja i mogę poczuć się tak jak czułem się czytając w Biskupinie o czasach poprzedzających a porównywalnych do czasów Sumerów!

    OdpowiedzUsuń