środa, 6 listopada 2013

URZĘDNICY KAROLA WILHELMA, czyli drugi spacer po scheiblerowskim imperium

Osiedle Księży Młyn zostało zaprojektowane w całości jako układ urbanistyczno-architektoniczny, pełniący określone funkcje treściowe i stanowiący ważny element nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa. Także budynek mieszczący lokale dla urzędników scheiblerowskiej fabryki jest częścią utylitarnej, wszechstronnej zabudowy, o nowoczesnym jak na owe czasy programie użytkowym.

Tymienieckiego 18. Budynek mieszczący dawniej lokale dla urzędników zakładów Scheiblera.

Obok domów mieszkalnych wprowadzono również zabudowę w postaci budownictwa towarzyszącego - zlokalizowano tu szkołę, sklep fabryczny, drogi komunikacyjne, zieleń.
Budynek mieszkalny dla urzędników tworzy całość z przemyślanym układem urbanistycznym.
Osiedle jest dobrze wkomponowane w istniejącą już zabudowę przemysłową, posiada widoczne znamiona założenia regularnego z osiową aleją komunikacyjną, która trafia na główną oś kompozycyjną przędzalni, co świadczy o świadomym powiązaniu obu zespołów.


Zabytkowe osiedle mieszkaniowe Księży Młyn zlokalizowane jest w południowo-wschodniej, przemysłowej części miasta i administracyjnie należy do dzielnicy Łódź-Widzew.
Jego granice, biorąc pod uwagę lata budowy osiedla 1873-1877 stanowią: od południa - ulica św. Emilii (dziś ulica Tymienieckiego), od północy - Aleja Scheiblera (obecnie ulica Księży Młyn) z budynkami dawnej szkoły fabrycznej, od wschodu - ulica Przędzalniana, od południowego zachodu - działki z zabytkowym budynkiem scheiblerowskiej straży pożarnej i budynkami mieszkalnymi dla strażaków oraz od południowego zachodu - budynki konsumów mieszczące ongiś sklep przemysłowy i sklep spożywczy.


Budynek mieszkalny dla urzędników fabryki Karola Scheiblera.