wtorek, 6 stycznia 2015

MONIUSZKOWCY, czyli Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


Stowarzyszenie powstało w roku 1894 i działało początkowo jako chór sumowy przy parafii Św. Józefa w Łodzi.
Do czasu ukończenia murowanej świątyni pw. Wniebowzięcia NMP nabożeństwa odbywały się przy ulicy Ogrodowej, tu występował też chór sumowy. 

Kościół pw. św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 22

Gdy chór wrócił na Stare Miasto, przy drewnianej świątyni pw. św. Józefa utworzono nowy zespół, który przyjął imię Stanisława Moniuszki. Trzeba pamiętać, że w końcu XIX stulecia władze carskie niechętnym okiem spoglądały na polskie inicjatywy kulturalne, a kościół był miejscem, gdzie uczono patriotyzmu. Chór Moniuszkowców odegrał w tym względzie ważną rolę. W 1905 roku zespół po raz pierwszy wystąpił z koncertem poza świątynią. W końcu udało się formalnie zarejestrować Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki. 

Ustawa Łódzkiego Stowarzyszenia muzyczno-dramatycznego 
im. Stanisława Moniuszki, rok 1912.

"Rozwój", rok 1914.


Po zakończeniu I wojny światowej śpiewacy podjęli starania o uzyskanie własnej siedziby. Dzięki pomocy dyrekcji fabryki Poznańskiego zakupiono niewielką posesję przy ulicy Ogrodowej 34 i w roku 1920 przystąpiono do wznoszenia budynku. 


"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego", rok 1924.Na szczytowej ścianie od strony ulicy dodano popiersie patrona chóru, a w 1935 roku tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, niestety, zniszczoną później przez Niemców.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego", rok 1924.
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1924.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1930.
 

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1932.

Historia chóru jest bardzo bogata, a jego działalność nie została przerwana nawet przez II wojnę światową. 

Zdjęcie chóru z 1902 roku.

Zespół śpiewaczy prowadzony przez wielu wybitnych dyrygentów, m.in. Karola Prosnaka i Tomasza Kiesewettera, zdobywał na przestrzeni lat wiele wyróżnień i nagród, dawał corocznie wiele koncertów. 

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1932.

Tak jest do dziś. Za długoletnią owocną działalność Zarząd Główny PZChiO w Warszawie przyznał zespołowi Złotą Odznakę z Laurem. W roku 1980 chór otrzymał Honorową Odznakę Miasta Łodzi, a w 1985 Dyplom Uznania Ministra Kultury i Sztuki z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia zespołu. W 1988 roku „Moniuszkowcy” nawiązali współpracę z chórem parafii św. Mikołaja Alpen-Veen z Niemiec. Wspólne koncerty miały miejsce w Łodzi w roku 1988 i 1994 oraz w Alpen-Veen w 1989 i 1992.
Szereg znaczących sukcesów chór odnosił i odnosi w Łódzkim Turnieju Chóralnym (obecnie Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”) organizowanym co roku przez Oddział Łódzki PZChiO. Najbardziej cenne zdobycze to pierwsze miejsca w latach 1978 i 1979 oraz 1988, 1993, 1994, 1997, 1998 i 2000 roku.
Każdego roku zespół daje koncerty kolęd w łódzkich kościołach oraz okolicznościowe występy w domach kultury. Do znaczących wydarzeń należał wspólny występ wraz chórem żydowskim z Bostonu w Łódzkim Domu Kultury w roku 1999.
W ostatnich latach Stowarzyszenie zdobyło wyróżnienie w Festiwalu Pieśni religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie w roku 2001, w roku 2004 drugą, a w 2005 roku pierwszą nagrodę na V. Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk Nad Bzurą w Sochaczewie. Chór otrzymał również Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na tychże spotkaniach.
Od grudnia 2010 współpracuje z chórem Magdalena Szymańska, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, specjalność Edukacja Artystyczna oraz studiów magisterskich Łódzkiej Akademii Muzycznej na wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie wykł. Doroty Wójcik-Błaszczyk.

Chór Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w pałacu Poznańskiego. Koncert Jublileuszowy z okazji 120 lecia istnienia chóru, rok 2014.
źródło: YouTube.pl

Chór Stowarzyszenia wykonuje zarówno muzykę sakralną (kilkadziesiąt tytułów polskich i zagranicznych, w tym cała Missa Brevis in B Wolfganga Amadeusza Mozarta) jak i świecką (pieśni polskich kompozytorów, pieśni patriotyczne, gospel, utwory ludowe różnych krajów, utwory rozrywkowe) oraz kolędy.
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1935.

źródła:
Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska. Spacerownik łódzki
oraz
oficjalna strona Stowarzyszenia:
http://www.moniuszkowcy.cba.pl/kontakt.html

Fot. Monika Czechowicz
Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1931.