czwartek, 22 stycznia 2015

"Czerwony dworek" na Julianowie
Budynek wzniesiony około 1890-1895 roku, na północnych przedmieściach Łodzi, na obrzeżach parku otaczającego powstały w 1890 roku pałac Juliusza Heinzla (zniszczony w 1939 roku). Teren ten nazwany od imienia właściciela Julianowem (w obrębie wsi Radogoszcz) został w latach międzywojennych rozparcelowany i rozprzedany, zamieniając się w okresie po 1945 roku w dzielnicę willową.


"Czas", informator adresowy na rok 1901.


Willa nazywana „Czerwonym dworem” – przypuszczalnie służyła jako „pałacyk myśliwski” przeznaczony dla gości, następnie zamieszkała przez członków rodziny, w latach międzywojennych przez Juliusza Ryszarda Heinzla (1900-1940), wnuka Juliusza i jego rodzinę.


Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku była własnością Marcjanny Goldsobel, a następnie przeszła w ręce jej spadkobierców.
Autorem projektu był przypuszczalnie Alwill Jankau, architekt sprowadzony przez Juliusza Heinzla do budowy pałacu na Julianowie.
W 1993 roku powstał projekt autorstwa Jacka Ferdzyna rekonstrukcji drewnianej werandy, ale nie został zrealizowany. W 1996 roku od strony północnej dobudowano budynek gospodarczy, a w 1997-1998 roku od zachodu dobudowano parterowy murowany dom mieszkalny (obecnie ulica Orzeszkowej 40a).

Budynek zbudowany na planie prostokąta z kwadratowym ryzalitem wieży od strony zachodniej, kryty dachem dwuspadowym z dwoma narożnymi wieżyczkami-pinaklami.


Wieża pierwotnie nakryta była wysokim hełmem namiotowym z miedzianej blachy.
Reprezentuje styl swobodnie przekształcanych motywów architektury średniowiecznej i nowożytnej.
Willa jest własnością prywatną, pełni funkcje mieszkalne.

Fot. Monika Czechowicz
Fot. archiwalana ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi


źródło:
Krzysztof Stefański. Łódzkie wille fabrykanckie.

BAEDEKER POLECA:
Krzysztof Stefański. Łódzkie wille fabrykanckie.
Łódzkie wille fabrykanckie z ostatnich dziesięcioleci XIX i pierwszych XX wieku tworzą dzięki bogactwu i różnorodności form architektonicznych oraz wartościowemu wystrojowi wnętrz niezwykle cenny, unikatowy w skali europejskiej zespół zabytkowy. Książka prof. dr hab. Krzysztofa Stefańskiego jest pierwszym tak szerokim opracowaniem tego zagadnienia. Jej integralną część tworzy bogato ilustrowany katalog willi zawartych w granicach Łodzi sprzed drugiej wojny światowej, obejmujący 88 obiektów, uzupełniony wykazem wybranych budynków znajdujących się na obrzeżach miasta. Ukazuje ona w pełni wartości zabytkowych rezydencji fabrykanckich będących wspaniałym i nieprzemijającym dziedzictwem przemysłowej przeszłości Łodzi.