środa, 3 października 2012

Park im. Stanisława Staszica w Łodzi


Park im. Staszica w Łodzi znajduje się w obrębie ulic Uniwersyteckiej, Narutowicza, Wierzbowej oraz Jaracza. Powierzchnia parku wynosi 3,9 ha.

Ten zabytkowy park powstał w latach 1899-1901. Zaprojektował go Leon Grabowski. Był to czwarty ogród miejski na terenie Łodzi.

W 1912 roku wzniesiono tam Pomnik Pracy i muszlę koncertową, którą później przekształcono w teatr letni. Pierwotnie park nosił nazwę "Ogrodu przy ulicy Dzielnej". W roku 1918 otrzymał imię Stanisława Staszica i ustawiono w nim popiersie Staszica.

W latach 1930-1931 park został nieznacznie przebudowany. W czasie wojny natomiast zdewastowany przez okupanta. Zniszczeniu uległy oba pomniki, wycięto drzewa i krzewy iglaste. 


Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, rok 1937.

W okresie powojennym kosztem parku została poszerzona ulica Uniwersytecka. Obecnie pomnik St. Staszica usytuowany jest od strony ulicy Narutowicza.

Cztery drzewa znajdujące się na terenie parku uznane zostały za pomniki przyrody. W 1994 roku przeprowadzono kompleksową pielęgnację drzewostanu parkowego. W parku znajdują się również dwa głazy narzutowe, które zostały uznane za pomniki przyrody. W ramach prac rewaloryzacyjnych parku wykonano dotychczas modernizację stawu, wybudowano niskie ogrodzenie, zmodernizowano plac zabaw dla dzieci, wybrukowano aleje wokół pomnika oraz zmodernizowano alejki o nawierzchni bitumicznej.

Fot. Monika Czechowicz