niedziela, 25 listopada 2012

Domy umierają stojącLegionów 12.
fot. Monika Czechowicz