czwartek, 15 listopada 2012

Zdrój w Łagiewnikach


W ramach programu budowy studni publicznych z ujęć głębinowych oddano do użytku w dniu 14 sierpnia 2001 roku studnię głębinową zlokalizowaną na skraju skweru przy ulicy Przyklasztorze w Łagiewnikach. Woda w studni czerpana jest z pokładów czwartorzędowych, z głębokości 44 m, a wydajność eksploatacyjna studni wynosi 5 m3 /h. Pod względem zawartości składników mineralnych woda z tego zdroju zbliżona jest do niskozmineralizowanej wody ze źródła św. Jana w Mirosławcu (Żywiec).


Pobór wody odbywa się z dwóch zdrojów typu Viktoria, do których prowadzi wyposażony w instalację przeciwoblodzeniową specjalny podjazd z kostki brukowej.
Od ponad dziesięciu lat łodzianie przyjeżdżają tu po wodę, która cieszy się specjalnym uznaniem ze względu na jakość i walory organoleptyczne.


Skład fizykochemiczny wody łagiewnickiej:
  • wapń -        66,0-70,6 mg Ca/dm3
  • magnez -    2,8-3,7 mg Mg/dm3
  • żelazo og.- 0,01-0,003 mg Fe/dm3
  • mangan -   0,001-0,002 mg Mn-/dm3
  • chlorki -    19,2-30,6 mg Cl-2/dm3    
  • siarczany - 30,9-34,6 mg SO4/dm3
  • fluorki -     0,15 mg F-/dm3
  • odczyn -     7,5-7,6 pH
Zdrój w Łagiewnikach powstał z inicjatywy dyr. Teresy Woźniak z Wydziału Komunalnego UMŁ, a sfinansowała go łódzka gmina. Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

fot. Monika Czechowicz

źródło: 
Andrzej Gramsz. Las Łagiewnicki i okoliczne wsie.