środa, 11 marca 2015

Północna 6… i nieistniejąca już fabryka Adolfa Dobranickiego


Adolf (Abram Manasze) Dobranicki urodził się w Łodzi 2 września 1848 roku. Jego ojcem był Jakub, który wraz z Hermanem Konstadtem kupił w 1859 roku nieruchomość przy ulicy Nowomiejskiej. Istniała tu już wcześniej farbiarnia należąca do Józefa Paszkowskiego. 


Dobranicki i Konstadt prowadzili wspólnie dom bankowy oraz fabrykę. Spółka ta przetrwała do 1883 roku. W trakcie jej istnienia wzniesiono okazały dom frontowy oraz rozbudowano znajdujące się w głębi posesji obiekty przemysłowe. 


Do rodziny Dobranickich należał także plac przy ulicy Północnej 6, podawany często jako adres fabryki, gdyż łączył się w tylnej części z nieruchomością przy Nowomiejskiej.
Adolf Dobranicki, zdobywający umiejętności u boku Jakuba, miał w latach 1870-1872 swój sklep, a w 1875 roku własną fabrykę, mieszczącą się w jednym budynku z przedsiębiorstwem ojca. Zatrudniał wówczas 60 robotników zajmujących się produkcją chustek.W latach 1878-1891 obiekty fabryczne przy ulicy Nowomiejskiej rozbudowywano. Zlokalizowano w nich także inne przedsiębiorstwa rodziny Dobranickich, na przykład należącą do Daniela, stryja Adolfa, przędzalnię wełny. Produkowano tu tkaniny bawełniane i wełniane oraz przędzę odpadkową.


W 1890 roku zmarł Jakub Dobranicki, a jego majątek odziedziczyły dzieci: Adolf, Paweł (Pinkus), Bernard (Berek) i Dorota (Dwojra) Landau.
W 1893 roku w fabryce wybuchł pożar. Została jednak odbudowana. Ostatnie dane o istnieniu zakładów pochodzą z 1898 roku.


Aż do swojej śmierci w 1918 roku Adolf Dobranicki zajmował się działalnością bankową, którą prowadził już wcześniej wraz z ojcem i braćmi. Zasiadał także we władzach Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi i Łódzkiego Dozoru Bożniczego.

Budynek Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, ulica Pomorska 21.

Fabryka przy ulicy Północnej przestała istnieć po kolejnym pożarze w 1903 roku, a znajdujące się tu budynki zaadoptowano na cele mieszkalne. Dzisiaj nieruchomości należące do kilku pokoleń Dobranickich stanowią część Parku Staromiejskiego:

 

Fot. Monika Czechowicz

źródło:

Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga Fabryk Łodzi.