czwartek, 17 marca 2016

„Quo vadis”, czyli Łódź 100 lat temu i…cenzura.

Kino Luna przy ulicy Przejazd 1 (dzisiaj zbieg ulicy Piotrkowskiej i Tuwima). 

14 marca 1916 roku w kinie Luna przy ulicy Przejazd 1 rozpoczynają się pokazy filmu „Quo vadis” według powieści Henryka Sienkiewicza.

"Quo vadis", reżyseria Enrico Guazzoni, film z 1912 roku.
źródło: YouTube.pl

W kinie Mirage w Grand Hotelu wchodzi na ekran dramat „Parsifal”.
Oprawę muzyczną do tego filmu, według muzyki Ryszarda Wagnera, przygotowała orkiestra symfoniczna J. Lustiga.


„Parsifal”, reżyseria Mario Caserini, rok 1912.
źródło: YouTube.pl

Niemiecka komendantura okupacyjna. Obok widoczne wejście do kina Grand Hotelu. Rok ok. 1916.


15 marca prezydent policji wprowadza w Łodzi i okolicy obowiązkową cenzurę filmów, nawet tych sprowadzanych z Niemiec i Austrii. Kino, które sprowadzało kopię, musiało przedstawić dzieło do cenzury w Prezydium Policji. Dowodem potwierdzającym przejście kontroli była „karta cenzuralna”, którą należało dołączyć  się do egzemplarza kopii. Każde kolejne kino wyświetlające ten film zobowiązane było poinformować o tym policję i przedłożyć do wglądu „kartę” załączoną do puszki ze szpulą taśmy. Z wydanych wówczas zaleceń szczegółowych wynika, że policyjna cenzura miała charakter obyczajowy, zaś policyjny cenzor miał prawo zatrzymać część filmu (np. akt), budzącą jego zastrzeżenia.


Kadr z filmu "Quo vadis", według powieści Henryka Sienkiewicza, rok 1912.


Gazeta Łódzka z 14 marca 1916 roku.

Post Scriptum do ekranizacji „Quo vadis” : 
Na podstawie książki Henryka Sienkiewicza nakręcono kilka filmów:

Quo Vadis, reż. Lucien Nonguet i Ferdinand Zecca, 1901, Francja (film niemy).
Quo Vadis? reż. Enrico Guazzoni, 1912, Włochy (film niemy).
Quo Vadis reż. Gabriello D'Annunzio i Georg Jacoby, 1925, Włochy (film niemy).
Quo Vadis reż. Mervyn LeRoy, 1951, USA.
Quo Vadis? reż. Franco Rossi, 1985, Włochy (serial telewizyjny).
Quo vadis reż. Jerzy Kawalerowicz, 2001, Polska. Równocześnie z wersją kinową wyprodukowano wersję telewizyjną – sześcioodcinkowy serial o tym samym tytule.

"Republika", rok 1924.

źródła:
Krzysztof R. Kowalczyński. Łódź 1915-1918. Czas głodu i nadziei.
Wikipedia.pl.

źródła fotografii i filmów:
Wojewódzka Bibloteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi (http://www.wbp.lodz.pl/)
Youtube.pl
"Rozwój", rok 1931.


"Głos Poranny", rok 1931.