niedziela, 12 maja 2013

ŁÓDŹ. SZPITAL MINISTERSTWA WEWNĘTRZNEGO I ADMINISTRACJI, ULICA PÓŁNOCNA.

Szpital WSWiA, dawny Dom Macierzysty Diakonis i Szpital Miłosierdzia. Powstał w 1908 roku. Inicjatorem było Stowarzyszenie Miłosierdzia Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Leczono w nim głównie pacjentów wyznania ewangelickiego, ale także katolickiego oraz żydowskiego. 

"Głos Poranny", rok 1935."Łódzki Głos Obywatelski", rok 1938.


W okresie II wojny światowej szpital nie był dostępny dla ludności polskiej. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku armia radziecka utworzyła w nim szpital polowy. W roku 1946 szpital powrócił do rąk polskich.


W latach 1970-75 został rozbudowany.


Od roku 2001 nosi nazwę Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Wewnętrznego i Administracji. Szpital znajduje się w Łodzi przy ulicy Północnej 42.


Fot. Monika Czechowicz
Fot. archiwalna ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.