piątek, 27 lutego 2015

Tułaczka Teatru Ziemi Łódzkiej i Teatr Studyjny PWSFTviT


Teatr Studyjny PWSFTviT znajduje się przy ulicy Kopernika 8 w Łodzi.

W 1956 roku budynek przy Kopernika został przekazany w użytkowanie Teatrowi Ziemi Łódzkiej, który był teatrem objazdowym i do momentu przyznania stałej siedziby tułał się po różnych obiektach. W upał, czy w mróz, po wsiach i miasteczkach docierał do widza, który często pierwszy raz miał kontakt z teatrem. Nie był to łatwy kawałek aktorskiego chleba dla członków jego zespołu. Mogli oni tylko pozazdrościć warunków pracy kolegom występującym na stałych scenach innych łódzkich teatrów.

 
Spektakl Państwowego Teatru Ziemi Łódzkiej "Klątwa", premiera zezonu 1977/1978.

Pierwsze przedstawienie, inaugurujące działalność teatru, odbyło się 2 maja 1953 roku w miejscowości Bogumiłowice niedaleko Łodzi (a następnie prawie 300 przedstawień w innych miejscowościach województwa łódzkiego…). Zespół wystawił wtedy sztukę „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry. Do współorganizatorów teatru należeli między innymi Sabina Nowicka, Juliusz Saloni i Kazimierz Dejmek. Swoją działalność teatr zakończył w 1980 roku.

W jego miejsce powołano Teatr Studyjny 83 im. Juliana Tuwima – placówkę o zupełnie innym charakterze.

  Jego dyrektor, Paweł Nowicki w swoich realizacjach starał się wyjść poza stereotyp teatralnej prezentacji i poszukując własnych rozwiązań, nie zrezygnował z eksperymentu.
Potem nastał czas rządów dyrektora Zdzisława Jaskuły. 

Stanął on przed trudnym zadaniem zachowania pewnej niezależności twórczej teatru wypracowanej przez jego poprzednika, a jednocześnie wydobycia placówki z zapaści finansowej, w której, niestety, się znajdowała. Udało mu się to, a lista nagród i wyróżnień najlepiej świadczy o kondycji tej placówki pod jego kierownictwem. 

W 1998 roku władze miejskie zadecydowały o zaprzestaniu finansowania teatru i przekazaniu budynku Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej. W ten oto sposób zabiegi PWSFTviT, która od lat starała się o posiadanie własnej sceny, zostały uwieńczone sukcesem. Teraz studenci wydziału aktorskiego mogą realizować samodzielne projekty artystyczne oraz prezentować spektakle dyplomowe na własnej scenie teatralnej.

Premier Teatru Studyjnego widzowie mogą spodziewać się w październiku każdego roku. Wówczas do repertuaru wchodzą spektakle dyplomowe aktualnego IV roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Repertuar ten aktualny jest jedynie przez kilka miesięcy. W maju, po zaliczeniu wszystkich egzaminów, aktorzy rozjeżdżają się po świecie poszukując własnych zawodowych dróg. Wówczas Teatr pozostaje pusty, aż do czasu gdy na konfrontację z publicznością gotowy będzie kolejny aktorski rok i kolejne dyplomowe spektakle. Teatr Studyjny jest więc sceną bardzo specyficzną - tu nie ma szansy ani na powrót żadnego z tytułów, ani na zobaczenie w kolejnym sezonie tych samych aktorskich twarzy. Zawsze jest za to szansa na energetyczne spotkanie z ludźmi u początku swojej zawodowej przygody. 


Teatr Studyjny posiada dwie sceny – dużą (120 osób) i małą (60 osób). Oprócz prezentacji spektakli dyplomowych dla publiczności Teatr służy również jako przestrzeń dydaktyczna a także miejsce, w którym realizowane są liczne projekty badawcze, artystyczne oraz wydarzenia kulturalne. Najważniejszym z nich jest Festiwal Szkół Teatralny organizowany corocznie przez PWSFTviT w Łodzi. Podczas festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe studentów wydziałów aktorskich Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu oraz Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest to unikatowe w skali kraju wydarzenie pozwalające na konfrontację młodych aktorów z teatralnym rynkiem zawodowym – reżyserami, dramaturgami, krytykami teatralnymi, dyrektorami placówek artystycznych, a przede wszystkim – wymagającą festiwalową publicznością.

WSZYSTKIE SPEKTAKLE TEATRU STUDYJNEGO
 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 19.00. 


Rezerwacja biletów

Kontakt
Teatr Studyjny
ul. Kopernika 8
Łódź
42 63 64 166
studyjny@filmschool.lodz.pl

Kontakt dla mediów:
Jolanta Kolano
600 389 062
jkolano@filmschool.lodz.pl


 Fot. współczesne Monika Czechowicz

źródła (również fotografii):
Strona Teatru Studyjnego w Łodzi.
Dariusz Kędzierski. Ulice Łodzi.
e-teatr.pl