poniedziałek, 23 listopada 2015

ZDZISŁAW STUDZIŃSKI – ADMIRAŁ Z ŁODZI.
Kilka dni temu, nieco zmarznięty, szedł sobie baedeker ulicą 6 Sierpnia… Na ścianie bardzo zniszczonego budynku (określenie kamienica nie wchodzi w grę), i chyba zupełnie opuszczonego dostrzegam tablicę:


Tutaj, w budynku pod nr 26 urodził się Zdzisław Studziński. Wspomnienia niezbyt odległe, a trochę… nie na czasie? Ale to też historia naszego miasta i wiedza o nim.


Zdzisław Studziński (urodził się 14 sierpnia 1922 roku, zmarł 7 marca 1976) – polski wiceadmirał, morski oficer pokładowy oraz oficer polityczny; dowódca Marynarki Wojennej, zastępca szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego.
W latach 1945–1949 Zdzisław Studziński ukończył Centralną Szkołę Oficerów Politycznych w Warszawie oraz Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni. Był również absolwentem Wyższego Kursu Akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie (1958).
Po promocji oficerskiej został wyznaczony dowódcą okrętu - trałowca bazowego ORP "Mors". Od 1950 do 1952 dowodził niszczycielem ORP "Błyskawica".


Niszczyciel (kontrtorpedowiec) ORP "Błyskawica" był bliźniaczym okrętem ORP "Grom". Były to wyprodukowane w Wielkiej Brytanii nowoczesne "superniszczyciele" (z uwagi na silne uzbrojenie artyleryjskie oraz przeciwlotnicze jak na tamten czas).
"Błyskawica" opuściła wody Morza Bałtyckiego w sierpniu 1939 roku w ramach ewakuacji części floty przed wybuchem wojny - w ramach planu "Peking" (zdjęcie ze strony http://www.1939.pl/).


Do dzisiaj można podziwiać okręt w Gdyni, gdyż pełni on funkcję muzeum. Poniżej: baedeker wizytuje „Błyskawicę”.


Od 1952 Zdzisław Studziński służył w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni. Początkowo zajmował stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych, a w latach 1955–1969 pełnił funkcję dowódcy Marynarki Wojennej. Na czas jego pobytu w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR (1956–1958) czasowo pełniącym obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej został wyznaczony szef Sztabu Głównego – zastępca dowódcy kontradmirał Jan Wiśniewski. Od 1969 wiceadmirał Zdzisław Studziński był zastępcą szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego.

Wiceadmirał Zdzisław Studziński, dowódca Marynarki Wojennej w latach 1955 – 1969 (fot. ARCHIWUM p. Krzysztofa Rosińskiego)

Należał do pokolenia tzw. szybkich admirałów. Byli to oficerowie pierwszej powojennej promocji w Marynarce Wojennej, którzy mieli przejąć najwyższe stanowiska po oficerach przedwojennych i radzieckich. Szybko obejmowali kolejne funkcje, a awanse na następne stopnie wojskowe otrzymywali nawet po kilka razy w roku. Sam Zdzisław Studziński jest jak do tej pory najwcześniej awansowanym na kontradmirała i najmłodszym dowódcą w powojennej historii.
Od 1945 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a po zjeździe zjednoczeniowym w 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1952 roku został wybrany posłem na Sejm i zasiadał w nim przez kilka kolejnych kadencji (I, III, IV i V). W czasie IV (1964) i V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1968) był wybierany na zastępcę członka Komitetu Centralnego. Zmarł nagle 7 marca 1976 w Gdyni. Pochowany jest na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Zdzisław Studziński ma w Łodzi (osiedle Radogoszcz) ulicę nazwaną swoim imieniem:


źródła:
"Przegląd Morski" nr 3, Gdynia 1976
Janusz Królikowski. Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990.
pl.wikipedia.org

Fot. archiwalne ze strony

Fot. współczesne Monika Czechowicz