czwartek, 3 lipca 2014

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. Heleny Kretz - Sekcja plastyczna, 35 lat istnienia

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1979 roku jako stowarzyszenie osób starszych działające w obszarze edukacji i kultury. Swoje cele ŁUTW realizuje poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla seniorów, które prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, sekcji zainteresowań i lektoratów.
Już w pierwszym roku działalności Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstała Sekcja Plastyczna mająca na celu rozwijanie umiejętności malarskich pod kierunkiem artysty plastyka mgr sztuki Zofii Łobacz, która w swojej pracowni uczy malować w różnych technikach.

 Łódź. Willa Reinholda Richtera - obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej - akwarela
Ewa Michalska-Szymańska, Sekcja Plastyczna ŁUTW im. H. Kretz

W październiku 2012 roku z ŁUTW zaczęła współpracować pani Marta Siedlecka-Sidor, która prowadzi zajęcia dla osób malujących akrylem. Obecnie działają już dwie zainteresowane tą techniką grupy.
Łódź. Detal fontanny w ogrodzie Pałacu Izraela Poznańskiego - akwarela
Elżbieta Piątkowska-Włodarczyk, Sekcja Plastyczna ŁUTW im. H. Kretz

Ponad 30 lat działalności sekcji zaowocowało licznymi plenerami, wystawami, wydawnictwami. Na zajęcia plastyczne przychodziło ponad 300 osób, reprezentujących różne zawody. Uczestnicy wielokroć wyjeżdżali razem na plenery, mieli też okazję pokazywać swoje prace na wystawach. Obecnie jest zapisanych 40 osób.

Łódź. Zajezdnia tramwajowa na Brusie, otwarta w 1910 roku - akwarela
Barbara Brzezińska, Sekcja Plastyczna ŁUTW im. H. Kretz

Członkowie sekcji plastycznej to również twórcy wierszy i utworów prozą. Od kwietnia 1998 roku wydają miesięczne Biuletyny z własnymi tekstami i grafiką.
Łódź. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego - akwarela
Anna Staniaszek, Sekcja Plastyczna ŁUTW im. H. Kretz

Zofia Łobacz, artysta plastyk: "W prowadzonej przeze mnie sekcji plastycznej malujemy zarówno w pracowni, jak i w czasie wyjazdów plenerowych. Co roku organizowana jest wystawa, na której można obejrzeć dokonania uczestników zajęć. Ostatnio była prezentowana w kawiarni ŁDK w lutym 2014 roku.
Choć efektem naszych spotkań są powstające nowe obrazy, od lat obserwuję zawiązujące się w grupie przyjaźnie. Z całym przekonaniem twierdzę, że  - obok malowania - równie ważna jest więź, która nas łączy.
Marta Siedlecka-Sidor, artysta plastyk: "Wszyscy uczestnicy zajęć plastycznych zgodnie przyznają, że dzięki systematycznym ćwiczeniom i poszukiwaniom tego własnego, jedynego, autentycznego wyrazu plastycznego lepiej poznają świat, siebie i innych ludzi. Potrafią ponadto bardziej docenić i w pełni korzystać z dziedzictwa sztuki, czerpać z niej radość. I co najważniejsze - z coraz większą świadomością uczestniczą w wystawach i w życiu artystycznym miasta (...)".

Motto ŁUTW:
Nie ma na starość lepszego leku
niż Uniwersytet Trzeciego Wieku
                                                              Helena Fryś

Oficjalna strona ŁUTWTUTAJ

Łódź. Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża -widok z okna ŁDK - akwarela
Elżbieta Piątkowska-Włodarczyk, Sekcja Plastyczna ŁUTW im. H. Kretz

źródło: z materiałów Sekcji Plastycznej Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

SEKCJA PLASTYCZNA
Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
ul. Traugutta 18, pokój 412
90-113 Łódź, tel./fax: 42 632 11 93
lutw@wp.pl, www.3wiek.unu.lodz.pl