wtorek, 27 października 2015

Modrzewiowy dom z ulicy Targowej.

W Łodzi przy ulicy Targowej 29 stoi zabytkowy dom zbudowany z drewna modrzewiowego, który dziś jest cennym reliktem dawnego budownictwa naszego miasta.
Został wzniesiony w latach 1889-1891 przez Ignacego Szumpicha. Przez lata budynek zmieniał właścicieli. Jednym z nich przed I wojną światową był Władysław Szymankiewicz, a od roku 1947 bracia Jerzy, Witold i Zdzisława Owczarkowie. Od 2000 roku  dom był własnością małżeństwa Ireny i Janusza Kinów. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.


... ponoć dom pierwotnie pełnił funkcję karczmy. Można w niej było spotkać Józefa Piłsudskiego romansującego z córką karczmarza... Historia ta jest tyleż frapująca, co nieprawdziwa. A to dlatego, że w miejscu tym nie było karczmy, co wykazała kwerenda w archiwach. A to oznacza, że nie mógł tu bywać przyszły Marszałek, który zresztą przebywał w Łodzi z małżonką Marią Juszkiewicz i całkowicie pochłonięty był tajną robotą - drukowaniem "Robotnika" przy ulicy Wschodniej, tak że nie w głowie były mu romanse...

Piętrowy dom drewniany ze strychem i facjatkami z XIX wieku jest niezwykły pod każdym względem. I to nie tylko z powodu legendy o karczmie i Józefie Piłsudskim. Otóż jest to jeden z ostatnich tego typu drewniaków w centrum Łodzi, przez co stanowi cenny relikt budownictwa drewnianego. Ponadto przez wiele lat znajdowała się w nim największa w Europie, licząca około 50 tysięcy okazów, prywatna kolekcja skamieniałości, głównie amonitów, w której znajdowały się muszle kamienne ważące nawet do 200 kilogramów.
Zebrał ją pasjonat, doktor paleontologii Uniwersytetu Jagielońskiego Adrian Kin. Niestety, zmarł trzy lata temu mając zaledwie 33 lata.


Z okazałej tablicy na zabytkowym drewniaku wynika, że najpierw w XIX wieku był w nim zajazd i karczma, a potem mieszkania dla robotników. Pierwszym udokumentowanym właścicielem był Władysław Szymankiewicz. Po jego śmierci właścicielami w 1947 roku zostali bracia Jerzy, Witold i Zdzisław Owczarkowie. Natomiast od 2000 roku dom należy do Ireny i Janusza Kinów.
Nie jest pewne, że była tu karczma, na pewno  dom mieszkalny mający 12 mieszkań, w którym zgodnie mieszkali obok siebie przedstawiciele czterech nacji i kultur: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Świadczy o tym zachowana księga meldunkowa. Na przykład w 1934 roku mieszkały tu 44 osoby.

Pustą parcelę w 1876 roku kupił Ignacy Szumpich i między 1889 a 1891 rokiem zbudował dom z drewna. Zachował się pierwotny układ pomieszczeń, z którego jednoznacznie wynika, że od początku był to dom mieszkalny. A więc nie potwierdza się obiegowa opinia, że była tam kiedyś karczma.

Tuż przed I wojną światową właścicielem posesji został wspomniany Władysław Szymankiewicz, który w latach 30. XX wieku chciał tu zbudować kino-teatr, ale projekt ten nie został zrealizowany. Po II wojnie światowej właścicielem posesji zostali bracia Owczarkowie, od których w 2000 roku kupili ją państwo Kin.


źródła:
Dziennik Łódzki
 
Fot. Monika Czechowicz