poniedziałek, 6 marca 2017

WÓLCZAŃSKA 125 – DAWNA FABRYKA PRZYBORÓW TKACKICH.

Budynek przy Wólczańskiej 125 mieścił ślusarnię mechaniczną Müllera (Moellera) i Saidela.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1911.

Przed 1912 rokiem na posesję odkupioną od firmy Müller i Seidel  przeniesiono Fabrykę Przyborów Tkackich Henryka Bertschingera.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1914.


Zakład Bertschingera powstał w 1894 roku i mieścił się przy ulicy Głównej 46 (dzisiaj al. Piłsudskiego), zatrudniał około dwudziestu robotników i produkował płochy, nicielnice i snowadła do wszelkiego rodzaju krosien*.


W latach międzywojennych firmę prowadzili synowie założyciela Henryk, Ernest i Edwin. Zatrudnienie spadło do dziesięciu osób, a część hal produkcyjnych udostępniono producentom wyrobów włókienniczych. Były to: dziewiarnia Felicji Szenwic (założona w 1921 roku), zatrudniająca dwudziestu pięciu robotników oraz tkalnia mechaniczna zarobkowa Stanisława Kołodziejskiego „Crepesoie” (założona w 1927 roku), w której produkowano na 26 krosnach tkaniny jedwabne i półjedwabne, a zatrudnienie sięgało do czterdziestu pięciu osób.
Produkcję przyborów tkackich kontynuowała firma Romana Franca.

Księga adresowa m. Łodzi i woj. łódzkiego 1937-1939.

Księga adresowa m. Łodzi i woj. łódzkiego 1937-1939.


Obiekt został wystawiony na sprzedaż w marcu 2008 przez Urząd Miasta Łodzi, licytację wygrała firma Tekum, która oferuje dzisiaj w budynku nowoczesne powierzchnie biurowe. Ma tu swoją siedzibę PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (TUTAJ).
Budynek jest w ewidencji zabytków.


* płocha – osadzony w ruchomej części krosna grzebień tkacki, przez którego szczeliny przewleczone są nitki osnowy wykonywanej tkaniny.
* nicielnica – część krosna w postaci ramy, na której rozpięte są struny z oczkami, przez które przewleka się nitki osnowy.
* snowadło – wał obrotowy zbudowany ze specjalnych listewek, służący do nawijania osnowy.

źródła:
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk Łodzi.
Słownik Języka Polskiego. http://sjp.pwn.pl

Fot. współczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne Archiwum Państwowe w Łodzi oraz zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Państwowej w Łodzi.