czwartek, 19 marca 2015

STARY WIDZEW...

...wiosenny spacer  między Czechosłowadzką, a Nowogródzką...
Fot. Monika Czechowicz