wtorek, 28 kwietnia 2015

PIOTRKOWSKA 24


Jednopiętrowa kamienica frontowa została zbudowana w latach 70-tych XIX wieku. Drugie piętro dobudowano w roku 1881. Posesja należała w tym czasie do Majera Kestenberga.
W latach 70-tych XIX wieku mieścił się tutaj zakład fotograficzny Eliasza Sztumana. Wcześniej działał w Łodzi zakład fotograficzny Józefa Zajączkowskiego (od 1862 roku  - Nowy Rynek 8, później Konstantynowska 5) i Dominika Zonera (od 1863 roku – Konstantynowska 3).
W drugiej połowie lat 90-tych XIX wieku nieruchomość przy Piotrkowskiej 24 przeszła w ręce Towarzystwa Akcyjnego Wełnianej Manufaktury Stiller i Bielszowski.
Arnold (Aron) Stiller i jego szwagier, Juliusz Bielszowski (Bielschowsky), założyli w 1875 roku fabrykę wełnianą, która od 1882 roku  mieściła się na ulicy Cegielnianej 78/82 (dzisiejsza Jaracza 52). 
Początkowo na 60 mechanicznych krosnach i w apreturze pracowało 91 robotników. W 1893 roku utworzono spółkę akcyjną. Na przełomie XIX i XX wieku zakład wykazywał roczne obroty na poziomie 1,5 mln rubli. Produkowano tu tkaniny wełniane zgrzebne i chustki.
Juliusz Bielszowski 

Fabryka wyrobów wełnianych  Arnolda Stillera i Juliusza Bielszowskiego.

Wspólnicy działali w wielu towarzystwach gospodarczych i społecznych, między innymi w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu, Łódzkim Żydowskim Towarzystwie Dobroczynności, fundacji „Domu Ubogich”, komitecie szpitala „Uzdrowisko”, Łódzkim Żydowskim Towarzystwie Niesienia Pomocy Położnicom i Niemowlętom i inn.
W okresie międzywojennym kapitał spółki wynosił 3 mln złotych i był podzielony na 1500 akcji. Przedsiębiorstwo składało się z przędzalni (960 wrzecion), tkalni (600 krosien kortowych i angielskich), draparni, farbiarni i wykończalni. Zatrudniano 460 osób.
Od 1929 roku wynajmowano część hal produkcyjnych i maszyn fabryce wyrobów włókienniczych Samuela Bermana i Chaima Lichtensztajna, która zatrudniała 200 robotników i produkowała tkaniny bawełniane i wigoniowe.
Vis a vis przedsiębiorstwa, po drugiej stronie ulicy Cegielnianej (dz. Jaracza 45, róg POW), Arnold Stiller wybudował okazałą willę. Część Arnold Stiller                 północna budynku powstała w latach 1890-91.


W okresie 1899-1901 dobudowano południowy fragment pałacyku. Willa istnieje do dzisiaj.


Przy ulicy Piotrkowskiej 24, w 1951 roku  została tu uruchomiona restauracja Łódzkich Zakładów Gastronomicznych przeznaczona dla studentów. Miała ogromny "przerób", wydawano codziennie ok. 2 tysięcy posiłków dla uczącej się młodzieży łódzkiej.

Gazeta Łódzka, rok 1915.

Fot. Monika Czechowicz

źródła:
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk Łodzi.
Sławomir Krajewski, Jacek Kusiński. Ulica Piotrkowska. Spacer pierwszy.
www.piotrkowska.pl
Fot. archiwalne:
Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.