sobota, 31 stycznia 2015

Fotonocowanie

Ulica Piłsudskiego.
Fot. Monika Czechowicz