niedziela, 1 listopada 2015

Kwatera wojenna łódzkiego Cmentarza Prawosławnego na Dołach.„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie”. 

Blanka Gosik: "Te słowa wypowiedziane przez jednego z najważniejszych dowódców I wojny świtowej, marszałka Ferdinanda Focha, mają bardzo głębokie przesłanie. Foch miał słuszność, gdyż cmentarze i groby są bardzo wymownym obrazem dziejów narodowych, zarówno okresu pokoju jak i czasu wojny. Właśnie ta żołnierska śmierć jest jedną z najbardziej tragicznych śmierci. Polegli żołnierze, pochowani z dala od miejsca zamieszkania, często w obcym kraju, w ogromnej większości pozostają anonimowi".
Cmentarze wojskowe są stosunkowo młodym tworem sztuki sepulkralnej. Pierwsza na świecie, planowo założona nekropolia kryjąca szczątki poległych żołnierzy znajduje się w Arlington w Stanach Zjednoczonych. Cmentarz ten, powstał w okresie wojny secesyjnej i liczył około 16 tysięcy nagrobków. W Europie pierwsze cmentarze wojskowe powstały w trakcie i po skończeniu I wojny światowej. Odznaczają się one bardzo piękną architekturą i bogatą stylistyką. Niestety z biegiem czasu, pamięć o nich powoli się zaciera…


W Łodzi, w końcu części prawosławnej cmentarza Doły w znajdują się zbiorowe  mogiły żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku w czasie walk pod Łodzią.


Cmentarz prawosławny pw. św. Aleksandra Newskiego zlokalizowany jest w północnej części Łodzi na obszarze dzielnicy Bałuty. Wraz z cmentarzem rzymskokatolickim, komunalnym oraz wojskowym stanowi większy kompleks cmentarzy nazywany "cmentarzami na Dołach". Cmentarz prawosławny od północy ograniczony jest ulicą Smutną od południa ulicą Telefoniczną. Od zachodu graniczy z cmentarzem komunalnym a od wschodu z rzymskokatolickim.


Kwatera żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej - obiekt stanowią kopce o powierzchni trawiastej. Na kopcach ustawione są betonowe tablice z nazwiskami lub informacją o ilości pochowanych.


Zbiorowe mogiły żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku w czasie walk pod Łodzią, usytuowane w kwaterze wojennej Cmentarza prawosławnego pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.


Trzy betonowe stele nad zbiorowymi mogiłami:
10 Russische Krieger. Dezember 1914... 
80 Russische Krieger. Dezember 1914... 
94 Russische Krieger. Dezember 1914. 
(10,80,94 poległych Rosjan, grudzień 1914).

200 Russische Krieger. Zbiorowa mogiła 200 żołnierzy rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku.

Russ soldat.  Rosyjski żołnierz 1914.
 
Kwatera grobowa sanitariuszy rosyjskich (sanit soldat) z 17 sekcji Czerwonego Krzyża poległych 26 listopada 1914 roku w walkach pod Łodzią.


W centralnej części kwatery wojennej łódzkiego Cmentarza Prawosławnego na Dołach, znajduje się pomnik wykonany współcześnie z napisem " PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII ROSYJSKIEJ I ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ POLEGŁYCH W PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 1914-1918
I POCHOWANYCH NA TYM CMENTARZU"

źródło:
Blanka Gosik. Wielka bitwa o Ziemię Obiecaną. Operacja Łódzka 1914.
… oraz notkę Michała Rusinka na blogu „Łódź, tak właśnie ją widzę” o wojskowym cmentarzu w Gatce Starej: 

Fot. Monika Czechowicz 

Przeczytaj jeszcze: CMENTARZ WOJENNY - STARA GADKA