środa, 2 sierpnia 2017

PARK PŁACZĄCYCH WIERZB.


Park Widzewski.


Park Widzewski położony jest pomiędzy ulicami: Niciarnianą, Sobolową i aleją Piłsudskiego na terenie dzielnicy Widzew. Został założony w 1952 roku.


Park zaprojektowali K. Marcinkowski i H. Tomaszewski.


Florę parku stanowią potężne wierzby rosnące nad brzegami stawu. Jedna z nich, położona przy ul. Niciarnianej stanowiła pomnik przyrody, lecz w 2011 roku została zerwana podczas burzy. Początkowo jej pozostałością był pień, jednak niedługo potem został on usunięty wraz z korzeniami.


Najbardziej efektowne spośród drzew w parku Widzewskim są liczne stare wierzby płaczące (Salix sepulcralis 'Chrysocoma') nad stawem i na trawnikach.


Łacińska nazwa gatunku "sepulcralis" oznacza nagrobny, cmentarny. Wierzby płaczące należą do najbardziej romantycznych drzew parkowych. 


Szczególnie urokliwie wyglądają rosnąc nad stawem, gdzie mogą przeglądać się w wodzie. 

Nazwa odmiany 'Chrysocoma' oznacza "o złocistej czuprynie, koronie", gdyż wiotkie pędy mają żółte zabarwienie, szczególnie widoczne zimą. Tę wierzbę sadzi się powszechnie w Europie od ponad 200 lat.


Liście wierzby płaczącej (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma') są wąskolancetowate, w nasadzie wąskoklinowate, brzegiem gęsto drobno piłkowane, na krótkich ogonkach.


Wzdłuż alejki prowadzącej do nieczynnej pływalni rosną klony zwyczajne (Acer platanoides L.).


Nad stawem przy zielonej barierce od strony ulicy Sobolowej rosną olchy.


Najpiękniejsze drzewa w widzewskim parku - wierzby płaczące. Cienkie, wiotkie pędy zwisają nad wodą.


Wierzby rosną także na wyspie. Park położony jest w dolinie rzeki Jasień, która z uwagi na wysoki stopień zanieczyszczenia, biegnie krytym kanałem, zaś znajdujący się w zachodniej części parku, rozległy staw jest zasilany sztucznie. 


Na stawie gęsty szuwary z pałki, w których można dostrzec pływające kaczki.


Ze zwierząt występujących w parku warto wymienić kaczkę krzyżówkę, łyskę i dzięcioła zielonego - czasami udaje się "upolować" i inne ptaki...


Obecnie, w naszym mieście istnieją 34 parki publiczne, a 11 z nich uznano za zabytki kultury. Większość z zabytkowych zieleńców to dawne, prywatne parki fabrykanckie, oddane w większości, po II wojnie światowej na użytek publiczny. Najstarszym parkiem publicznym, stworzonym od początku dla łodzian, jest utworzony w 1840 roku Park Źródliska, wraz z Palmiarnią. 
Parki największe powierzchniowo, czyli Park Piłsudskiego, Poniatowskiego, Źródliska i 3 Maja powstały na bazie znajdujących się niegdyś w naszym mieście lasów. Do dziś można odnaleźć w nich pomniki przyrody, znacznie przekraczające wiekiem czas powstania samych parków. 

Według oficjalnych danych statystycznych, Łódź jest obecnie najbardziej "zielonym" z największych polskich miast. Ogólna powierzchnia parków w naszym mieście przekracza znacznie 300 ha. 


Dodatkowo, na terenie Łodzi znajdują się lasy komunalne, które stanowią ewenement w skali europejskiej, tak jak na przykład Las Łagiewnicki, który jest drugim co do wielkości (po paryskim Lasku Bulońskim) tego typu zieleńcem w Europie. 


Rozmieszczenie miejskich terenów zieleni w Łodzi jest nierównomierne. Większość z nich skupiona jest w centralnym obszarze miasta, wyznaczonym linią kolei obwodowej. Są to obiekty bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni. Powierzchnia 9 parków miejskich przekracza 10 ha, a jej rozpiętość wynosi od 1,8 ha (Park im. St. Moniuszki) do 169 ha (Park im. Marszałka J. Piłsudskiego, który wraz z Miejskim Ogrodem Zoologicznym, Ogrodem Botanicznym i terenem dawnego poligonu na Brusie stanowi największą enklawę zieleni w zachodniej części Łodzi).


Park Widzewski, położony w kwartale ulic: Niciarnianej, Sobolowej, Rokicińskiej i al. Piłsudskiego, zajmuje powierzchnię ok. 7,8 ha. 


Decyzja o stworzeniu parku, zapadła w roku 1951. Projekt został zrealizowany w ciągu niespełna dwóch lat.
W skład parku oprócz terenów zielonych wchodzi także basen pływalni Anilana (obecnie w remoncie).

Na końcu głównej osi ogrodu, prostopadłej do Al. Piłsudskiego, został wybudowany basen pływacki, który stanowić miał integralną część założenia parkowego. 


W ostatnich latach park poddano licznym zabiegom kosmetycznym. Oczyszczono staw, pogłębiono studnię głębinową oraz zmodernizowano alejki. 


Budynek dawnej kawiarni, który jeszcze przed kilkoma laty, zamknięty, popadał w ruinę, obecnie został  ogrodzony i zaadaptowany na restaurację, która niestety, znów wygląda na zamkniętą…

Budynek restauracji z tarasem nad stawem.


Od strony ulicy Sobolowej i Alei Piłsudskiego odmalowana na niebiesko (!) fontanna, obecnie nieczynna.


Fontannę otacza murek obrośnięty żywotnikami czyli tujami (Thuja).


Fontanna od wielu lat jest nieczynna i od wielu lat słyszę, że będzie wyremontowana – ale chyba nikt nie może sobie przypomnieć, kiedy z fontanny po raz ostatni tryskała woda…
Poniżej wizualizacja widzewskiej fontanny po remoncie – fotografia pochodzi ze strony PeDePe Biuro Projektów Budowlanych http://www.pedepe.com.pl:

…. Czy to kiedyś to nastąpi?


Park Widzewski, w tle nowy stadion RTS Widzew Łódź (dawniej stała tu hala RTS Widzew).


Parki miejskie stanowią bardzo istotny element przyrodniczego systemu Łodzi, są też podstawowym miejscem codziennego wypoczynku łodzian. Łódzkie parki, szczególnie zabytkowe, coraz częściej są miejscami wydarzeń kulturalnych (przedstawienia, koncerty, festyny, pokazy filmowe „pod chmurką”, liczne imprezy plenerowe m.in. propagujące zdrowy styl życia).

źródła:


Fot. Monika Czechowicz