środa, 14 listopada 2012

Pomnik Ofiar Komunizmu w Łodzi

To pierwszy tego rodzaju monument w Polsce.
Akt erekcyjny w miejscu budowy pomnika wmurowano 17 września 2008 roku, w 69-tą rocznicę agresji Związku Radzieckiego.


… Orzeł wznoszący się nad pękniętymi głazami, trzymający w szponach rozerwane kraty - tak wygląda Pomnik Ofiar Komunizmu w latach 1918-1989. Poświęcony został pamięci między innymi mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, ofiarom bolszewickiej inwazji 1919-20, ofiarom zbrodni katyńskiej, ofiarom pacyfikacji protestów robotniczych na Wybrzeżu w Grudniu 1970 roku oraz działaczom "Solidarności" i ofiarom stanu wojennego pozbawionym życia, więzionym i represjonowanym...


Wszystkim, którym pomnik został poświęcony należy się ten patos, ... ale i tak zastanawiam się, dlaczego zawsze na wszystkich naszych pomnikach muszą być te orły (i te sokoły…)?
Pomnik ofiar komunizmu, odnaleziony przeze mnie latem w Pradze, w drodze na Smíchov:


Ten człowiek stopniowo znika.. . Porażające. Nie rzucam się w tym miejscu na historię i naszych tragicznych losów nie chcę porównywać z innymi, znam też, mniej więcej, zdania na temat waleczności Czechów - chodzi mi tylko i wyłącznie o artystyczną wizję: komunizm po prostu „zjada” człowieka kawałek po kawałku… Pomnik poświęcony nie tylko tym, którzy zginęli, ale i tym, którzy przeżyli, żyli i niknęli... 

Ale wracajmy do Łodzi:


Pomnik Ofiar Komunizmu stanął w alei Karola Anstadta na wprost budynku, w którym podczas II wojny światowej miało siedzibę gestapo, a w latach 1945 - 1956 - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Obecnie budynek zajmuje XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego.
"Głos Poranny", rok 1939.
Budynek został wybudowany tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Był to gmach szkolny, należący do Towarzystwa Szkół Żydowskich w Łodzi. 
… Ale rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się...

Fot: Monika Czechowicz