sobota, 21 grudnia 2019

Paramnezja
Jak wszystkim ludziom i mnie zdaje się

niekiedy, że już tu byłem, w tym miejscu niespodziewanie znajomym
z jakiejś odległej podróży, że znam
list, który właśnie odbieram i na który nie odpowiem,
bo przyszedł za późno, po ilu to latach, i jego treść nikogo
już nie dotyczy, że
ten mężczyzna, który obojętnie mnie mija,
sam jeszcze o tym nie wiedząc za chwilę powróci,
by mnie spytać o drogę
na Dworzec Fabryczny jego głos coś mi przypomni
zanim go usłyszę, że czyjeś spojrzenie
już raz na mnie spoczęło, równie
ciężko albo
nienawistnie, że sam siebie nagle w czymś powtarzam,
jak lustro.

Ale wszystko to tymczasem zdarza się
po raz pierwszy,
z całą pewnością jedyny, gdyż tylko nieistnienie

przeżywa się po raz wtóry.

1981
Wiersz Zdzisława Jaskuły -pochodzi z tomiku "Dialog mit dem Gedächtins. Gedichte aus Lodz/ Dialog z pamięcią. Wiersze z Łodzi" w przekładach Karla Dedeciusa.

Zdzisław Jaskuła (1951-2015) - polski poeta, pisarz, autor adaptacji i piosenek teatralnych, reżyser, społecznik. Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi w latach 1997-1999 i 2010-2015. Wydał zbiory wierszy: "Zbieg okoliczności" (1973), "Dwa poematy" (1977), "Wieczór autorski" (1981), "Maszyna do pisania" (1984). Był mężem tłumaczki literatury niemieckojęzycznej Sławy Lisieckiej, wspólnie byli autorami przekładu "To rzekł Zaratustra" F.W. Nietzchego. Zdzisław Jaskuła zmarł w 2015 roku w Łodzi. 

Fot. Monika Czechowicz