poniedziałek, 29 kwietnia 2019

DAWNA PAŃSTWOWA SZKOŁA HANDLOWA ŻEŃSKA

Przy ulicy Kopernika 41 w Łodzi znajduje się monumentalny, utrzymany w stylu klasycyzmu akademickiego budynek.

Budowla powstała w wyniku przebudowy i modernizacji dokonanych w latach 1925-1926 dla potrzeb planowanej tu szkoły, według projektu Józefa Kabana - znajdowała się w nim Żeńska Szkoła Handlowa.

Józef Kaban (od 1945 roku Józef Kaban-Korski) - architekt.

Urodził się w 1886 roku w Krakowie. W latach 1902-1907 kształcił się w krakowskiej Wyższej Szkole Przemysłowej, a następnie studiował malarstwo w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych oraz praktykował w biurze znanego krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego. W 1912 roku uzyskał wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Polską Sztukę Stosowaną na dom mieszkalny, projektem utrzymanym w modnym wówczas "stylu dworkowym". Uzyskane stypendium hr. Ledóchowskiej pozwoliło mu podjąć w tym samym roku studia architektoniczne na Politechnice w Dreźnie, przerwane wybuchem I wojny światowej. W czasie wojny przebywał w Krakowie, gdzie zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na nagrobki wojenne, w 1916 roku.
Bezpośrednio po wojnie krótko pracował jako architekt powiatowy w Tarnobrzegu. Stamtąd przybył w 1919 roku do Łodzi, by od 1920 roku objąć stanowisko architekta powiatowego. Na posadzie tej wykonywał liczne prace na terenie powiatu, między innymi odbudował kościoły: rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski w Konstantynowie Łódzkim, rozbudował kościół w Aleksandrowie, wzniósł kościół w Bedoniu.

Budynek przy ulicy Kopernika został nabyty w stanie nieukończonym, pierwotnie projektowany był jako mieszkalny.

Przez wiele lat w murach miał swoją siedzibę Zespół Szkół Kolejowych. 

Dzisiaj w budynku znajduje się Szkoła Jazdy, ale posesja wygląda na opuszczoną i jest na sprzedaż.

Na uwagę zasługuje dekoracja fryzu z symbolami gryfów.

źródła:
Joanna Olenderek. Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. 
Tom 1. Obiekty użyteczności publicznej.
Polska Niezwykła www.polskaniezwykla.pl

Przeczytaj jeszcze:
Józef Kaban - architekt Łodzi okresu międzywojennego.

Fot. Monika Czechowicz