środa, 21 listopada 2012

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI


Scena przy ulicy Legionów (niegdyś 11 Listopada) zaczęła działać pod szyldem Teatr Powszechny w maju 1945 roku. Swoją działalność zainaugurowała premierą sztuki Wsiewołoda Iwanowa Partyzant w reżyserii Kazimierza Wilamowskiego. Od lipca 1945 roku scena zmieniła nazwę na Teatr Powszechny TUR, czyli Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Jednak nie utrzymała długo swojej samodzielności i od września tego samego roku Powszechny działał jak druga scena Teatru Wojska Polskiego przy ul. Cegielnianej. Usamodzielnił się dopiero w sezonie 1948/49 pod dyrekcją Karola Adwentowicza.

Adwentowicz reżyserował i grał w Powszechnym. Wystąpił m.in. jako Dyrektor w DWÓCH TEATRACH 
Jerzego Szaniawskiego i Profesor Sonnenbruch w NIEMCACH Leona Kruczkowskiego (1950) - oba spektakle reżyserowała Irena Grywińska.

W latach 1951-1957 dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru była znana aktorka Jadwiga Chojnacka, m.in. tytułowa Pani Dulska w reżyserowanym przez siebie spektaklu do dramatu Gabrieli Zapolskiej (1955), Eurydyka w ANTYGONIE Jeana Anouilha w reżyserii Eugeniusza Stawowskiego (1957), Królowa Matka w BOLESŁAWIE ŚMIAŁYM,  SKAŁCE Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Emila Chaberskiego (1958). Chojnacka poświęcała wiele uwagi młodym aktorom pracującym wówczas w Powszechnym, był wśród nich m.in. Leon Niemczyk.  Zwracała również uwagę na rozwój filialnej sceny Powszechnego - Teatr Młodego Widza.

W latach 1957-1959 Powszechnym kierował reżyser Zbigniew Koczanowicz, potem dyrektorem artystycznym był reżyser i aktor Roman Sykała (1959-1963). Wystawiano wówczas m.in. tekst Daria Fo ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BILARD, satyrę na biurokrację w stylu komedii dell'arte w reżyserii Sykały (1960). Teatr nawiązywał do robotniczej tradycji grając KWIATY ŁÓDZKIE Barbary Sowińskiej w reżyserii Sykały - przedstawienie o losach łódzkiej rodziny proletariackiej z czasów międzywojnia (1962). Wśród współczesnych autorów polskich pojawił się Zbigniew Nienacki, którego GOLEMA Sykała pokazał w 1963 roku.

W latach 1976-1981 dyrektorem naczelnym i artystycznym był w Powszechnym popularny aktor Roman Kłosowski. Zaangażował do współpracy znanych filmowców. Sam grał w ich spektaklach - Szwejka w adaptacji powieści Jaroslava Haska w reżyserii Janusza Zaorskiego (1976), a także Mate Bukaricia w PRZEDSTAWIENIU "HAMLETA" WE WSI GŁUCHA DOLNA Iwa Bresana w reżyserii Andrzeja Kondratiuka (1978).
W latach 1991-1995 teatrem kierował Maciej Korwin. Od 1995 roku dyrektorem naczelnym jest Ewa Pilawska.
Powszechny zgodnie ze swoją nazwą stara się prezentować różnorodny repertuar. Pozyskuje do współpracy ciekawych reżyserów: Agnieszka Glińska wystawiała tu w 1997 roku MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ Zapolskiej oraz DAMY I HUZARY Aleksandra Fredry (2000). Waldemar Śmigasiewicz zrealizował FERDYDURKE według Witolda Gombrowicza (2001), OPOWIEŚCI O ZWYCZAJNYM SZALEŃSTWIE Petra Zelenki (2004) i komedię NAPIS Geralda Sibleyras (2006). Od 1994 roku Teatr Powszechny był organizatorem Festiwalu Sztuk Przyjemnych, od 2003 roku impreza funkcjonuje pod nazwą Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Kolejną inicjatywą Powszechnego jest "Teatr Czytany", tworzony z myślą o niewidomych i słabo widzących. Teatr Powszechny należy do grona teatrów o najwyższej frekwencji w Polsce.

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI:
ul. Legionów 21, 91-069 Łódź
tel. (042) 633 25 39 centrala
NIP: 724 000 46 79
Regon: 000279166
e-mail: teatr@powszechny.pl
SEKRETARIAT
Magdalena Nebelska
tel. (0 42) 632 38 87
fax. (0 42) 636 18 14
e-mail: sekretariat@powszechny.pl
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z WIDZAMI I MEDIAMI
kierownik: Celina Żukowska
czynne:
wtorek-piątek: 9.00-19.00
sobota-niedziela: 13.00-19.00
tel./fax. (0 42) 633 50 36
tel. (0 42) 633 25 39 wew. 314
e-mail: bilety@powszechny.pl
OFICJALNA STRONA TEATRU:
Strona internetowa: www.teatr-powszechny.lodz.pl
Adres e-mail: teatrpowszechny@lodzonline.com

fot.barwne: Monika Czechowicz