poniedziałek, 12 listopada 2012

Willa Karola Teodora Buhle i... miejsce po "Zakładach Włókienniczych Karol T.Buhle"

Szlak fabryczny  w połowie „invisible”, czyli …Ulica Hipoteczna 7/9. To tutaj stała fabryka Karola Teodora Buhle:

Początki przemysłowej kariery Karola Buhle, właściciela zakładu przy ulicy Hipotecznej, związane były z fabryką Ottona Schultza przy ulicy Zawadzkiej (Próchnika 16). W 1896 roku, po śmierci Ottona, rodzina sprzedała fabrykę Pawłowi Schultzowi i Karolowi Buhle (Buhle był szwagrem Pawła Schultza), którzy rozbudowali firmę i utworzyli farbiarnię i wykończalnię tkanin wełnianych, półwełnianych i bawełnianych. Duży pożar fabryki w 1898 roku i uzyskane po nim odszkodowanie zachęciły wspólników do budowy nowej fabryki już poza śródmieściem. Kupiono dużą działkę w Kolonii Radogoszcz i przystąpiono do wznoszenia nowej farbiarni i wykończalni.

"Czas", kalendarz informacyjny na rok 1900.
W 1903 roku wspólnicy rozwiązali spółkę, Paweł Schultz pozostał przy ulicy Zawadzkiej, a Karol Buhle przeniósł się do nowego budynku. W 1911 roku rozbudował znacznie firmę, powiększając ją o przędzalnię, dwupiętrową tkalnię, niciarnię, suchą apreturę i gumiarnię.

W celu koncentracji kapitału powołano w 1923 roku Spółkę Akcyjną o kapitale 5 250 000 zł. Zakłady Włókiennicze Karol T.Buhle w Łodzi zatrudniały 2 tysiące robotników i 100 urzędników. Specjalizowały się w produkcji przędzy i tkanin z bawełny i sztucznego jedwabiu.
"Ilustrowana Republika", rok 1929.
Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, rok 1937.

Po wojnie zakład został „upaństwowiony” i powstały tu Zakłady Przemysłu Jedwabniczego im. generała Walerego Wróblewskiego (miały 7 oddziałów w różnych częściach Łodzi), później „Ortal”. A dzisiaj oto widzimy:

Ponieważ stojąca obok willa Karola Buhla znalazła się w ewidencji zabytków Łodzi, uszła z życiem. Zabytkowa fabryka, niestety nie. Została rozebrana jesienią 2010 roku.

Odnalazłam takie oto pismo, które zamieszcza w internecie Pan Jakub Polewski, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej:
AAB.I.WCH.7353-576/08/09 2700

Pan Jakub Polewski
manager,
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej


W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 14.05.2009 r. informuję że decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr AAB.I-A/1749/08 z dnia 20.10.2008 r. udzielono pozwolenia na rozbiórkę budynków dawnej fabryki Ortal na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.Hipotecznej 7/9 - działki ewid. nr 280/27, 280/35, 280/39, 280/43w obrębie B-29. Decyzja ta jest ostateczna. Budynki przeznaczone do rozbiórki nie znajdują się ewidencji zabytków Łodzi oraz w rejestrze zabytków województwa łódzkiego. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej UMŁ, rozpatrujący wniosek inwestora o pozwolenie na rozbiórkę nie posiada informacji dot. wartości tej nieruchomości.

Z poważaniem


Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Urzędu Miasta Łodzi
Oddział Architektury
tel. 0-42 638-43-86


Zachowała się willa przy ul. Srebrnej 32, zbudowana około 1905 roku dla rodziny Karola Buhle, nieopodal jego fabryki. Później siedziba ING Bank Śląski Oddział w Łodzi.  
"Ilustrowana Republika", rok 1928.

"Ilustrowana Republika", rok 1929.

"Łódzki Głos Obywatelski", rok 1938.

Zachęcam do obejrzenia blogu AKZM ( autor sfotografował kolejne fazy upadku, czyli rozbiórki fabryki):
Fot. współczesne Monika Czechowicz


"Nowa Republika", rok 1925.

Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi i inn.