czwartek, 9 października 2014

PIOTRKOWSKA 16


W latach 1878-1881 posesja należała do Wandy Micińskiej, podobnie jak posesja przy ulicy Piotrkowskiej 14 
(czytaj: PIOTRKOWSKA 14).
 Od 1901 roku istniała tu żydowska firma księgarska i jednocześnie wydawnicza należąca do Abrama Fajwela Mittera.

Rok 1912: ulica Piotrkowska w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową (obecnie ul. Rewolucji 1905 roku). Kamienica pod nr 16, pierwsza po prawo.


Od 1908 roku mieściła się pod tym adresem drukarnia, która wydawała pismo "Lodzer Tageblatt". Wydawcą był Emmanuel Hamburski.

Wiadomość z  25 lipca 1931 roku:
"Lodzer Tageblatt, najstarszy dziennik wydawany w Polsce w jidysz poza Warszawą, wstrzymał publikację.

Kilka tygodni temu Emanuel Hamburski, redaktor Lodzer Tageblatt, zmarł. Od tego czasu wszystkie wysiłki, aby kontynuować publikowanie gazety nie powiodły się. Pan Hamburski był bogatym kupcem, prezesem Związku Kupców w Łodzi, aktywnym pracownikiem syjonistycznym, założycielem i współpracownikiem wielu instytucji kulturalnych”.

Przeczytaj jeszcze:
PIOTRKOWSKA 14 - "w mroku gwiazd"

fot. Monika Czechowicz