czwartek, 5 listopada 2015

Stajnia dla jednorożców w... Łodzi?

Centralny przystanek przesiadkowy na trasie WZ w Łodzi pomiędzy al. Kościuszki i ulicą Piotrkowską jest już gotowy. Ma prawie 100 m długości, 33 m szerokości i 13 m wysokości.
Został postawiony na 54 słupach konstrukcyjnych. Dach jest zwieńczony rodzajem witrażu z membran. Autor projektu przystanku Jan Gałecki poinformował, że od czasu ogłoszenia wyników konkursu, jego projekt nieco się jednak zmienił. Główna zmiana to zastąpienie skrzynkowych profili stalowych, o prostokątnym przekroju, rurami stalowymi, które są bardziej eleganckie i pozwoliły stworzyć wrażenie lekkości tego projektu.

Czy podoba się mieszkańcom Łodzi..? Pewno nie wszystkim, trwają też dyskusje o jego funkcjonalności. Ale już jest: 

Fot. Monika Czechowicz