poniedziałek, 3 kwietnia 2017

DAWNA SZKOŁA POWSZECHNA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

Przygotowania do budowy siedmiodziałowej szkoły im. Królowej Jadwigi rozpoczęto w 1922 roku. Wykonanie stanu surowego Komitet Budowlany Szkół Powszechnych powierzył „Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych Ch. I. Tyller – Łódź”, według projektu artysty architekta Wiesława Lisowskiego. Projekt zatwierdzono w lipcu 1923 roku.

"Ilustrowana Republika", rok 1929.

Szkoła została wybudowana w ramach akcji budowy szkół  z funduszu Magistratu miasta Łodzi.
Zgodnie z umową zawartą z projektantem miał to być budynek zwykły o wartości jakościowej II rzędu. Dokumentacja projektowo-wykonawcza obejmuje lata 1922-1930, jednakże od momentu oddania gmachu do użytku, tj. 15 września 1924 roku, prowadzono głównie roboty wykończeniowe, w których firmę Ch. I. Tyller wyparło między innymi przedsiębiorstwo Stefana Czuprykowskiego z Warszawy.


Styl budynku jest formą pośrednią pomiędzy klasycyzmem akademickim a półmodernizmem lat trzydziestych.  
Początkowy adres szkoły to ulica Cegielniana 58, od 1931 roku po zmianie numerów ulica Cegielniana 26. Numer pozostał po nadaniu ulicy nazwy Stefana Jaracza.  
Była to Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Królowej Jadwigi. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 1924 roku.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi.


Szkoła Nr 20 była szkołą żeńską. Odbywały się w niej m.in. zajęcia z gospodarstwa domowego. W 1938 roku szkoła zaczęła zmieniać charakter na koedukacyjny, przyjmując dwóch chłopców.
Pierwszą kierowniczką placówki została pani Jadwiga Podulkowa. Funkcje swoją pełniła do 1926 roku.
Następnie, do wybuchu II wojny światowej, funkcję kierowniczą pełniła pani Józefa Petrusowa. W czasie II wojny światowej szkoła została zlikwidowana.


Po II wojnie światowej kolejny raz została zmieniona jej nazwa oraz charakter. Powołano Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne  im. Dąbrowskiego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W 1949 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę. Powstała I Ogólnokształcąca Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stopnia Podstawowego oraz Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego.
W 1957 roku szkoła rozrasta się, otrzymała część gmachu przy ulicy Kościuszki 65. W obecnym budynku przy ulicy Jaracza 26 pozostała dziesięcioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 20. 
W 1987 roku szkole nadano imię Arkadego Fiedlera.
W 1999 roku w ramach reformy oświaty powstało Gimnazjum Nr 2. Dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Dyhdalewicz, pełniąca tą funkcję do dnia dzisiejszego.
14 grudnia 2001 roku szkoła otrzymała imię Królowej Jadwigi, powracając do tradycji przedwojennej.


Szkoła jest zlokalizowana w północnej pierzei ulicy Cegielnianej (obecnie ulica Jaracza). Skrzydło boczne zachodnie sięga tylnej granicy głębokiej, prostokątnej działki. W granicy tej usytuowano także budynek gospodarczy. W ramach dziedzińca, dostępnego przez wjazd bramowy, urządzono boisko szkolne.


Jest to budynek dwupiętrowy z dwupoziomowym przyziemiem, z nieużytkowym poddaszem i jednokondygnacyjną dobudowaną do skrzydła salą gimnastyczną.
Jednospadowe, połaciowe dachy ukryto za ścianką kolankową z gzymsem koronującym i otworami wentylującymi poddasza.


Fasada południowa, 11-osiowa, prawie symetryczna..


Publiczne Gimnazjum nr 2
      im. Królowej Jadwigi
      90-262 Łódź ul. Jaracza 26
Strona szkoły:


31 marca 2017 roku łódzkie szkoły brały udział w strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego. W niektórych placówkach od pracy wstrzymało się nawet 100 procent nauczycieli.
W województwie łódzkim strajkowało ponad 500 szkół, w samej Łodzi to ok. 160 placówek. Nauczyciele byli w pracy, ale nie wykonywali swoich obowiązków. W tym czasie uczniami zajmowali się niestrajkujący pedagodzy albo dyrektorzy.
Strajkowały nie tylko likwidowane gimnazja, ale także przedszkola… 
W strajkujących szkołach zawisły flagi ZNP, bannery oraz informacje o powodach i przebiegu strajku. Związkowcy żądają podwyżek, wycofania się z reformy edukacji i zapewnienia, że w związku ze zmianami żaden nauczyciel nie straci pracy…


O swoją przyszłość obawiało się także Gimnazjum Królowej Jadwigi, łódzka szkoła z tradycjami, istniejąca już prawie 100 lat:

"Szanowni Państwo w piątek 31 marca w związku z ogólnopolskim protestem nauczycieli i rodziców, pracownicy naszej szkoły przystępują do jednodniowego strajku. W tym dniu nie odbędą się lekcje i zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki Waszym dzieciom poza szkołą.
Liczymy na Wasze poparcie i zrozumienie naszej decyzji.
- List Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP do rodziców i opiekunów - http://www.strona.gim2-lodz.pl/wgra... - List rodziców do strajkujących pracowników - http://www.strona.gim2-lodz.pl/wgra...
Zespół nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 2".


źródła:
Joanna Olenderek. Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 1.
Fot. archiwalna ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

Fot. współczesne Monika Czechowicz