sobota, 9 kwietnia 2016

Łódź sto lat temu – gruźlica i… miejskie łaźnie.

Trudne warunki bytowe w Łodzi 1916 roku, niedostatki żywności, opału oddziaływały bezpośrednio na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców Łodzi. W mieście szerzyły się choroby zakaźne: błonica, czerwonka, ospa, dur brzuszny i plamisty.

"Godzina Polski", rok 1916.

Przymusowe strzyżenie kobiet w łódzkiej odwszalni, rok 1916.

W 1916 roku na gruźlicę zmarło w Łodzi blisko 6 tysięcy osób. Niezwykle wysokie szerzenie się tej choroby było bezpośrednim następstwem niedostatecznego odżywiania.

"Godzina Polski", rok 1916.

Wyjazd konnych karetek łódzkiego pogotowia z kamery dezynfekcyjnej przy ulicy Łąkowej 27, rok 1916.

"Gazeta Łódzka", czerwiec 1916.

Kierownictwo miejscowej służby zdrowia, doceniając znaczne zagrożenie społeczeństwa gruźlicą, podjęło szeroko zakrojoną walkę z tą chorobą. Między innymi przeprowadzono okresowe badania ludności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Otwarto także na Chojnach, w pomieszczeniach dawnego zakładu wodoleczniczego Ottona Zimmermanna, szpital przeciwgruźliczy na 80 miejsc. Położenie szpitala z dala od miasta, w sąsiedztwie parku leśnego i rozległych stawów sprawiało, że spełniał on jednocześnie funkcję pierwszego miejskiego sanatorium przeciwgruźliczego.

Personel i pacjenci wojskowego szpitala niemieckiego w Łodzi. Rok 1915/1916. 

"Godzina Polski", marzec 1916 roku.

W celu polepszenia stanu higieny mieszkańców Łodzi, władze miejskie urządziły szereg bezpłatnych łaźni. Ludność jednak niezbyt chętnie z nich korzystała, być może dlatego, że kąpiele odbywały się zbiorowo.

Przymusowa dezynfekcja w domu przy ulicy Pańskiej 14 (dzisiejsza ulica Żeromskiego) w Łodzi, rok 1916.

"Gazeta Łódzka", maj 1916 roku.

Żeby zmusić opornych do kąpieli w łaźniach, wydano zarządzenie, którego mocą osoby korzystające z zapomóg, tanich kuchni i innych rodzajów pomocy społecznej, miały być pozbawione takiej pomocy, o ile nie pokażą zaświadczenia o… pobycie w łaźni.

"Gazeta Łódzka" z 19 kwietnia 1916 roku.

Ruchoma kamera dezynfekcyjna przy ulicy Targowej 61 w Łodzi, rok 1916.

"Gazeta Łódzka" z 1 października 1915 roku.
źródło:
Wacław Pawlak. Na łódzkim bruku.

Fotografie archiwalne pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi (http://www.lodz.ap.gov.pl).
oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

"Kurier Łódzki", rok 1916.