wtorek, 28 kwietnia 2015

PIOTRKOWSKA 24


Jednopiętrowa kamienica frontowa została zbudowana w latach 70-tych XIX wieku. Drugie piętro dobudowano w roku 1881. Posesja należała w tym czasie do Majera Kestenberga.
W latach 70-tych XIX wieku mieścił się tutaj zakład fotograficzny Eliasza Sztumana. Wcześniej działał w Łodzi zakład fotograficzny Józefa Zajączkowskiego (od 1862 roku  - Nowy Rynek 8, później Konstantynowska 5) i Dominika Zonera (od 1863 roku – Konstantynowska 3).
W drugiej połowie lat 90-tych XIX wieku nieruchomość przy Piotrkowskiej 24 przeszła w ręce Towarzystwa Akcyjnego Wełnianej Manufaktury Stiller i Bielszowski.
Arnold (Aron) Stiller i jego szwagier, Juliusz Bielszowski (Bielschowsky), założyli w 1875 roku fabrykę wełnianą, która od 1882 roku  mieściła się na ulicy Cegielnianej 78/82 (dzisiejsza Jaracza 52). 
Początkowo na 60 mechanicznych krosnach i w apreturze pracowało 91 robotników. W 1893 roku utworzono spółkę akcyjną. Na przełomie XIX i XX wieku zakład wykazywał roczne obroty na poziomie 1,5 mln rubli. Produkowano tu tkaniny wełniane zgrzebne i chustki.
Juliusz Bielszowski 

Fabryka wyrobów wełnianych  Arnolda Stillera i Juliusza Bielszowskiego.

Wspólnicy działali w wielu towarzystwach gospodarczych i społecznych, między innymi w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu, Łódzkim Żydowskim Towarzystwie Dobroczynności, fundacji „Domu Ubogich”, komitecie szpitala „Uzdrowisko”, Łódzkim Żydowskim Towarzystwie Niesienia Pomocy Położnicom i Niemowlętom i inn.
W okresie międzywojennym kapitał spółki wynosił 3 mln złotych i był podzielony na 1500 akcji. Przedsiębiorstwo składało się z przędzalni (960 wrzecion), tkalni (600 krosien kortowych i angielskich), draparni, farbiarni i wykończalni. Zatrudniano 460 osób.
Od 1929 roku wynajmowano część hal produkcyjnych i maszyn fabryce wyrobów włókienniczych Samuela Bermana i Chaima Lichtensztajna, która zatrudniała 200 robotników i produkowała tkaniny bawełniane i wigoniowe.
Vis a vis przedsiębiorstwa, po drugiej stronie ulicy Cegielnianej (dz. Jaracza 45, róg POW), Arnold Stiller wybudował okazałą willę. Część Arnold Stiller                 północna budynku powstała w latach 1890-91.


W okresie 1899-1901 dobudowano południowy fragment pałacyku. Willa istnieje do dzisiaj.


Gazeta Łódzka, rok 1915.

W pierwszej połowie XX wieku przy Piotrkowskiej 24 mieściła się znana księgarnia Adolfa Słomnickiego.
W okresie międzywojennym mieścił się tutaj kantor wymiany walut Józefa Hirszberga i... kolektura Loterii Państwowej.Dziennik Urzędowy m. Łodzi, rok 1919.

Ilustrowana Republika, rok 1928.


Ilustrowana Republika, rok 1933.

Przy ulicy Piotrkowskiej 24, w 1951 roku  została uruchomiona restauracja Łódzkich Zakładów Gastronomicznych przeznaczona dla studentów. Miała ogromny "przerób", wydawano codziennie ok. 2 tysięcy posiłków dla uczącej się młodzieży łódzkiej.

Rozwój, rok 1897.

Goniec Łódzki, rok 1905.

źródła: 
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk Łodzi.
Sławomir Krajewski, Jacek Kusiński. Ulica Piotrkowska. Spacer pierwszy.
www.piotrkowska.pl
Fot. archiwalne:
Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Fot. Monika Czechowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz