niedziela, 31 sierpnia 2014

CZYTAMY KSIĄŻKI O ŁODZIJak już może zauważyliście, baedeker „nic sam nie wymyśla”, a wszystkie wiadomości czerpie z książek, książek, książek…
Zbliża się jesień, wieczory będą się wydłużać - zachęcam do czytania, wybór książek o Łodzi jest naprawdę duży. A w trakcie lektury … i spacerów po mieście, na pewno poznacie ciekawe łódzkie historie i odkryjecie wiele interesujących miejsc, do których baedeker jeszcze nie dotarł:

E. Ajnenkiel. Dr Stefan Kopciński – realizator powszechnego nauczania w Łodzi.
E. Ajnenkiel. Pierwsze oddziały Legionów Polskich w Łodzi - 12-29.X.1914.
A. Alperin. Żydzi w Łodzi. Początki gminy żydowskiej 1780-1822.
Atlas Miasta Łodzi. Praca zbiorowa.
J. Augustyniak. Życie naukowe w Łodzi.
K. Badziak. Herman Konstadt i jego fundacje. Przyczynek do dziejów filantropii w Łodzi.
K. Badziak, J. Strzałkowski. Silbersteinowie.
K. Badziak. Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy.
K. Badziak, J. Walicki. Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi do 1939 r.
K. Badziak. Instytucje finansowo-kredytowe w Łodzi do I wojny światowej.
K. Badziak. Lokaut łódzki (XII 1906 - V 1907). Wybrane problemy.
K. Badziak. Prywatne szkoły fabryczne w Łodzi w końcu XIX wieku.
K. Badziak, W. Kozłowski. Wyzwolenie Ziemi Łódzkiej.
K. Badziak, J. Strzałkowski. Silbersteinowie, Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, Eigerowie.
K. Badziak, K. Kozłowski. Wyzwolenie ziemi łódzkiej. Styczeń 1945.
K. Badziak, L. Olejnik, B. Pełka. Grand Hotel w Łodzi 1888-1988.
K. Badziak, H. Michalak, M. Szukalak. Przeszłość i teraźniejszość. Łódzkie Zakłady Graficzne 1912-1987.
Joseph Bainvoll. Wielki mrok.
K. Bajer. Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX wieku do 1939 r. Zarys ekonomiczno-historyczny.
K. Bajer. Zarys uprzemysłowienia województwa łódzkiego ze specjalnym uwzględnieniem przemysłu włókienniczego.
M. Bandurka. Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku.
H. Banner. Gmina Żydowska w Łodzi. Krótki zarys dziejów ustrojowo-gospodarczych.
K. Barankowa. Niebo nad Łodzią.
B. Baranowski. O dawnej Łodzi.
B. Baranowski, J. Fijałek. Łódź - dzieje miasta.
J. Baranowski. Łódzkie getto 1940-1944.
J. Baranowski. Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941-1944.
J. Baranowski, K. Baranowski, L. Berliński, A. Lech, F. Sitkiewicz. Raport z oszacowania strat i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto.
K. Baranowski. Inteligencja łódzka w latach II Rzeczpospolitej.
K. Baranowski. Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928-1939.
A. Bart. Fabryka muchołapek.
M. Bartczak. Scheiblerowie. Historia rodu.
A. Barszczewska-Krupa (red.). Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni.
Z. Bartkiewicz. Złe miasto. Obrazy z 1907 roku.
M. Baruch. Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr kapituły krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem.
K. Baziak, L. Olejnik, B. Pełka. Grand Hotel w Łodzi.
J. Bąbliński. Drogi do kariery.
F. Bąbol. Łódź, która odeszła.
W. Bądzior. Miejskie budownictwo mieszkaniowe w Łodzi międzywojennej (1918-1939).
G. Bąkiewicz. A u nas w domu. Opowieści fabrykanta.
F. Belin. Tajemnice Rokicińskiej Manufaktury.
D. Berbelska, S. Pytlas, S. Selm, A. Zielińska. Księży Młyn.
A. Berkowicz. Geyerowska legenda.
L. J. Bernatek. 300 lat kościoła i klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach.
W. Berner, J. Supady. Działalność lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 1870-1914.
K. Beśka. Trzeci brzeg Styksu.
K. Beśka. Pozdrowienia z Londynu.
K. Beśka. Dolina Popiołów.
W. Bieżanowski. Łódka i inne rzeki łódzkie.
W. Bieżanowski. Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich.
T. Błażejewski. Łódzkie środowisko literackie.
E. Boczkowska. Monografia zakładów przemysłu bawełnianego I. K. Poznańskiego w Łodzi (1873-1900).
T. Bogalecki. 11 listopada 1918 roku w Łodzi. Geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców.
A. Bogusz. Fabryczne Kluby Sportowe w Łodzi.
A. Bogusz. Niemieckie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1824-1939.
A. Bogusz. Żydowskie Stowarzyszenia Sportowe Łodzi 1897-1939.
A. Bogusz. Łódzcy olimpijczycy 1924-1992.
A. Bogusz. 100 lat kolarstwa łódzkiego 1886-1986.
H. Boguszewska. Włókniarze.
T. Bojanowski. Łódź przed okupacją niemiecką i w latach II wojny światowej (1939-1945).
T. Bojanowski. Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939-1945).
T. Bojanowski. Polityka okupacyjnych władz hitlerowskich wobec Łodzi (1939-1945).
T. Bolanowski. Architektura okupowanej Łodzi.
R. Bonisławski (red.). Magiczne miejsca. Łódź.
R. Bonisławski, W. Małek. Łódź - barwy miasta.
R. Bonisławski, J. Podolska. Spacerownik łódzki.
R. Bonisławski. Łódź na starych pocztówkach.
R. Bonisławski. Łódzkie adresy Juliana Tuwima. 
R. Bonisławski, K. Brzeziński, A. Gramsz. Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia.
R. Bonisławski, W. Małek. Łódź zapamiętana - stary cmentarz.
R. Bonisławski, W. Pfeiffer. Sentymentalna podróż po Łodzi.
R. Bonisławski, C. J. Maćkowiak, T. Maćkowiak. Szlaki piesze województwa łódzkiego.
M. Bomanowska, R. Bonisławski, J. Podolska. Spacerownik łódzki cz.2.
R. Bonisławski, S. Keller. 
W. Bortnowski. Ziemia łódzka w ogniu. 1 VIII – 6 XII 1914 rok.
S. Brajter. Łódzki fotospacerownik. Łódzkie judaika na starych pocztówkach.
T. Braun, E. Dębowski. Monografia organizacji cechowych murarzy i cieśli w Łodzi.
J. Brodzka. Architekci miasta Łodzi - Wiesław Lisowski.
M. Bryła. Z kart historii kasy Chorych w Łodzi.
M. Budziarek. Łódzki Bedeker Wyznaniowy.
M. Budziarek. Łódź Piotrowa. Krótka historia Kościoła w Łodzi.

M. Budziarek. 575 rocznica nadania Łodzi praw miejskich.
M. Budziarek. Łódź, Lodsch, Litzmannstadt.
M. Budziarek. Świątynie Łodzi.
M. Budziarek. Katedra przy Adolf Hitlerstrasse. Z dziejów Kościoła katolickiego w Łodzi 1939-1945.
M. Budziarek. Archikatedra łódzka. Wokół Bazyliki Mniejszej św. Stanisława Kostki.
M. Budziarek. Łodzianie.
M. Budziarek, M. Jaskulski. Genealogia rodziny Poznańskich.
M. Budziarek, L. Skrzydło, M. Szukalak. Łódź nasze miasto.
M. Budziarek, A. Galiński (red.). Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego 1939-1940.
E. Cherezińska. Byłam sekretarką Rumkowskiego.
M. M. Chęciński. Zegarek mojego ojca.
J. K. Chrzanowski. Historia Łodzi do 1865 roku.
P. Cielecki. Zasypianie.
D. Combrzyńska-Nogala. Piąta z kwartetu.
M. Cygański. Mniejszość niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919-1939.
M. Cygański. Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi. stosunków łódzkich doby ostatniej.
A. Cytryn. Pragnę żyć.
S. Czajkowski. Szopka na tle
T. Czapliński. Ruch oporu w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej.
T. Czapliński, J. Launer. Miejsca pamięci narodowej w Łodzi - martyrologia i walka 1939-1945.
K. Czernielewski, W. Jarno. Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
R. Czubaczyński (red.). Pałac Poznańskich w Łodzi.
E. Ćwikła. Przedszkolak chodzi po mieście Łodzi.
J. A. Daszyńska (red.). Operacja łódzka. 
Zapomniany fakt I wojny światowej. 
J. A. Daszyńska (red.). Łódź w czasie Wielkiej Wojny.
J. P. Dekowski. Pieśń robotnicy fabrycznej.
J. P. Dekowski. Zwyczaje i obrzędy weselne łódzkich rodzin robotniczych.
E. Dębowski. Cech murarzy w Łodzi (1841-1936).
W. Dębski, W. Hyży, T. Igielski, D. Walczak, W. Źródlak. Łódzkie tramwaje 1898-1998.
H. S. Dinter. Dzieje wielkiej kariery, Łódź 1332-1860.
H. S. Dinter. Spod czarnych dymów. Dzieje Łodzi w latach 1861-1918.
S. Dobrowolski, J. Tynecki. Teatr Łódzki 1895-1900 pod dyrekcją Michała Wołowskiego.
W. Dłużniewski. Paweł Łodzi Kubowicz
W. Dłuzniewski. Wyprawa do Ameryki. Quotlibet żywych obrazów miasta Łodzi.
K. Domaradzki. Z dziejów poczty łódzkiej w Polsce Ludowej.
J. Dominikowski. Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854-1945.
J. Dominikowski. Wnętrza łódzkie. Problemy atrybucji i ikonografii [w:] W fabryce, salonie, teatrze, kawiarni - łódzkie wnętrza XIX i XX wieku. Sztuka w Łodzi.
H. Duninówna. Gawędy o dawnej Łodzi.
H. Duninówna. Gruszkowa komoda pana Geyera. Ze starych kronik.
H. Duninówna. Helenów wytworny. Ze starych kronik.
J. W. Dunin. W Bi-Ba-Bo i gdzie indziej.
J. Dylik. Łódź i okolice.
M. Dzido. Małż.
J. Dzieciuchowicz. Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi.
P. Dzieciński. Łódź w cieniu swastyki.
Z. Ellenberg. Żydzi i początki szkolnictwa powszechnego w Łodzi. Sprawozdanie Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich.
M. Ertman. Łódzkie witraże.
A. Fertner. Podróże komiczne.
A. Fijałek, J. Supady. Gruźlica w Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1919-1944.
J. Fijałek. Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim w XIX w. do r. 1870.
J. Fijałek. Opieka zdrowotna w przemyśle polskim w XIX i XX wieku do 1945 r.
J. Fijałek, J. Indulski. Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945, studium organizacyjno-historyczne.
O. Flatt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym.
M. Frankental. Życiorysy łódzkich działaczy społecznych, politycznych, kulturalnych oraz przemysłowych.
F. Friedman. Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa do roku 1863.
F. Friedman. Rozwój gospodarczy Łodzi do roku 1914.
E. Fuchs. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi - spojrzenie historyczne.
S. Gajek. Promieniści.
M. Gawalewicz. Wir.
H. Geyer. Z mojego życia (przekład i opracowanie K. Woźniak).
A. Ginsbert. Łódź. Studium monograficzne.
A. Głowacki, S. Abramowicz (red.). Obozy hitlerowskie w Łodzi.
J. Głowacki. Good night Dżerzi.
H. Goglewska. Obyczajowość sąsiedzka robotników zamieszkałych na Księżym Młynie w Łodzi w okresie międzywojennym.
L. Gomulicki. Wieczory nad Łódką.
S. Gorski. Łódź współczesna.
Z. Gostkowski. Dziennik Łódzki w latach 1884-1892.
B. Grabowski. Pamiątka z Łagiewnik.
E. Grabowski. Stan ludności i ruch naturalny w Łodzi w okresie 1904-1920.
A. Gramsz. Las Łagiewnicki i okoliczne wsie.
M. Gretkowska. Polka.

P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska. Łódzkie budynki 1945-1970.
A. Ginsbert. Łódź. Studium monograficzne.
M. Gołębiowska. Szpital Anny Marii w Łodzi.
S. Gorski. Łódź współczesna. Obrazki i szkice publicystyczne.
G. Gortat. Zła krew.
Z. Gostkowski. „Dziennik Łódzki” w latach 1884-1892.
P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska. Łódzkie budynki 1945-1970.
E. Haneman. Z. Jarzyński. Łódź.
I. S. Herc. Historia Bundu w Łodzi.
M. Hertz. Łódź w czasie Wielkiej Wojny.
M. Hertz. Znaczenie łódzkiego okręgu przemysłowego i jego upośledzenie.
Hoefig. W setną rocznicę założenia Zgromadzenia Majstrów Tkackich w Łodzi.
I. Ihnatowicz. Przemysł łódzki w latach 1860-1900.
I. Ihnatowicz. Z badań nad kapitałem łódzkim na Zakaukaziu na przełomie XIX i XX wieku.
Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi.
A. Izerski. Widzewski królik. W poszukiwaniu legendy Oskara Kona.
T. Jałmużna. Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej 1939-1945.
I. Janasowicz. Lodzer jorn (Łódzkie lata. Ludzie, środowisko, wydarzenia).
J. Janczak. Ludność Łodzi przemysłowej 1812-1914.
M. Janik, J. Kusiński, M. Stępniewski. Łódź na mapach 1793-1939.
W. Jarno. Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939.
E. Jarzyński. Tajemnice starych kamienic.
W. Jaskółowska. Rozwój stosunków mieszkaniowych w Łodzi przemysłowej (do 1914 roku).
M. Jaskulski. Stare fabryki Łodzi.
M. Jaskulski. Browarnictwo łódzkie przełomu XIX i XX wieku.
M. Jaskulski. Nazewnictwo ulic Łodzi.
M. Jaskulski. Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku.
J. Jaworska. „Goniec Łódzki” wobec rosyjskiej cenzury (1898-1906).
J. Jaworska. Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej do 1918 roku.
J. Jaworska. Ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1905-1910.
J. Jaworska. Niemiecka cenzura prasowa w Łodzi w okresie pierwszej wojny światowej.
C. Jaworska-Maćkowiak, T. Maćkowiak. Pomniki łódzkie.
M. Jerczyński, T. Roszak. Szlakiem łódzkiej kolei.
W. Jordan. W kręgu łódzkiej secesji.
K. Jumrych-Borucka. Domy dziennego pobytu na terenie Łodzi - nowa forma pomocy ludziom w starszym wieku.
K. Jurecki. Warsztat Formy Filmowej a grupa Łódź Kaliska. Porównanie.
A. Jurewicz. Pan Bóg nie słyszy głuchych.
R. Kaczmarek, T. Telma. Nasza Łódź (Spacery po mieście).
M. Kaczorowska-Herman. Andrzeja Mielewskiego Teatr Popularny w Łodzi 1910-1913.
S. Kape. Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie - Wspomnienia z getta łódzkiego.
W. L. Karwacki. Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914).
W. L. Karwacki. Łódzka organizacja PPS-Lewicy 1906-1908.
W. Kaszubina. Bibliografia prasy łódzkiej 1863-1944.
S. Kaszyński. Teatr Łódzki w latach 1945-1962.
S. Kaszyński (red.). Teatr przy ulicy Cegielnianej, szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844-1978.
A. Kempa, A. Szukalak. Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych.
A. Kempa. Niemcy w Łodzi.
A. Kempa. Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów.
I. Kersz. To nic innego tylko Dom Wieczności. Cmentarz Żydowski w Łodzi.
I. Kersz. Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi.
D. Kędzierski. Ulice Łodzi.
M. Kępińska. Rozrywki stanu wojennego.
L. Kieszczyński. Ludzie walki - sylwetki łódzkich działaczy robotniczych.
G. Kobojek. Łódź - kalendarium XX wieku.
G. Kobojek. Ex navicula navis. Kalendarium łódzkie (do 1914 roku).
G. Kobojek. Księży Młyn. Królestwo Scheiblerów.
E. Kocent-Zieliński. Lublinek. Historia prawdziwa.
W. Kondek. Łódzkie pałace.
M. Koliński. Łódź między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939.
Z. Konicki. Dziwy nad Łódką. Nowy łódzki bajarz.
Z. Konicki. Ulice Łodzi. Ulice w szachownicę.
H. Konikowski. 60 lat Łódzkiego Pogotowia Ratunkowego w służbie społeczeństwa.
B. Kopczyńska-Jaworska. Badania kultury środowiska robotniczego Łodzi.
B. Kopczyńska-Jaworska. Kultura środowiska robotniczego Łodzi.
B. Kopczyńska-Jaworska. Łódź i inne miasta.
P. Korzec. Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 1905-1907.
P. Korzec, E. Szuster. Łódzkie powstanie zbrojne w czerwcu 1905 roku.
W. Kosiakiewicz. Bawełna. Powieść.
M. Koter. Geneza układu przestrzennego rozwoju Łodzi.
M. Koter (z zespołem). Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta.
M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski. Łódź i region Polski środkowej.
K. R. Kowalczyński. Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta.
K. R. Kowalczyński. Łódź przełomu wieków XIX/XX.
A. Kowalska, J. Trzynadlowski. Diariusz kultury łódzkiej 1945-1947.
B. Kowalska-Wajnakaim. 100 lat łódzkiej energetyki.
U. Kowalska. Z Łodzią ci do twarzy.
W. Kowalski. Leksykon łódzkich fabryk.
W. Kowalski. Łodzi dawnej Lamus.
Ch. Kozienicki. Dorastanie w piekle.
H. Krahelska. Łódzki przemysł włókienniczy wobec ustawodawstwa pracy.
V. Krawczyk. Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu.
H. Krajewska. Życie filmowe Łodzi w latach 1896-1939.
S. Krajewski, J. Kusiński. Ulica Piotrkowska. Spacer pierwszy.
S. Krajewski, J. Kusiński. Ulica Piotrkowska. Spacer drugi.
J. Krakowiak. Od Fiszera do "Pegaza".
J. Krzemińska-Freda, T. Kurzac. Ogród botaniczny w Łodzi.
G. Krzymianowski. Anomalia.
J. Krzywik Kaźmierczyk. Lorneta z meduzą. Wędrówki łódzką nocą.
J. Krzywik Kaźmierczyk. Były dancingi i grały orkiestry w mieście Łodzi. Opowieść o muzyce, knajpach i nocnym życiu PRL-u.
K. A. Kuczyński (red.). Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii.
A. Kulazińska, M. Szukalak. 200 lat Żydów w Łodzi.
A. Kuligowska-Korzeniowska (red.). Teatr przy ulicy Jaracza, 110 lat stałej sceny w Łodzi.
A. Kuligowska-Korzeniowska. Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844-1918.
A. Kuligowska. Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863.
J. K. Kurowski. Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego.
J. Kusiński, R. Bonisławki, M. Janik. Księga fabryk Łodzi.
J. Kusiński. Gazownia Łódzka 1867-1997.
W. Kuźko. Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945.
A. Kwietniewski. Blondynka z miasta Łodzi.
H. Langierowicz, M. Kondraciuk, J. Jędruch, W. Narczyński. Jubileusz 75 lat łódzkiej koszykówki 1925-2000.
K. Laskowski. Lokaut. Powieść łódzka.
D. Lasociński, R. Bonisławski, M. Koliński. Łódź, przewodnik turystyczny.
M. Laurentowicz-Granas, J. Manżett-Kubiak. Pałace "ziemi obiecanej".
I. Lechowa. Tradycyjne zwyczaje świąteczne w łódzkim środowisku robotniczym.
K. Lesiakowski. Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976.
B.Lesman. Recepta na miliony. Z dziejów rodu Konów.
K.T. Lewandowski. Perkalowy dybuk.
S. Lewicki. Kariera miasta Łodzi.
S. Lewicki. Radogoszcz.
M. Leyko (red.). Łódzkie sceny żydowskie.
W. Lipiec. Kultura i oświata w Łodzi w okresie międzywojennym.
W. Lipiec. Zelwerowicz i scena łódzka.
S. Liszewski. Łódź i okolice.
S. Liszewski. Łódź, monografia miasta.
Łódź. Dzieje miasta. Praca zbiorowa.
A. Litwin. Dzieje jednego strajku. Łódź w 1936.
J. Litwin. Municypalne fabryki dawnej Łodzi.
Z. Lotentz. Narodziny Łodzi nowoczesnej.
Łódź w baśni i legendzie. Praca zbiorowa.
S. Łukawski. Łódzka secesja. Spacer z łódzkim przewodnikiem.
Cz. Łuczak. Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi łódzkiej (Kraj Warty).
T. Łuczak. Poza.
M. A. Łukowska. Folklor w Łodzi.
M. A. Łukowska. Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników.
M. A. Łukowska. Mit Lodzermenscha a rzeczywistość dawnej i współczesnej Łodzi. 
A. Machejek. Imperium rodziny Poznańskich w Łodzi.
P. Machlański. Szlak ulicy Piotrkowskiej.
T. Maćkowiak. Łagiewniki łódzkie - przewodnik.
T. Maćkowiak. Łagiewniki Łódzkie.
A. Makowiecki. Ziemia Nawrócona.
J. Malinowski. Grupa "Jung Idysz" i żydowskie środowisko "Nowej Sztuki" w Polsce 1918-1923.
W. Małek. Łódź. Barwy miasta.
W. Małek. Zabytkowy cmentarz żydowski.
W. Małek. Detal architektoniczny ulicy Piotrkowskiej.
W. Marrene-Morzkowska. Wśród kąkolu.
S. Martynowski. Łódź w ogniu.
K. Matys. Jubileusz Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej 1876-1926.
M. Matys. Łódzka fabryka marzeń. Od afery do sukcesu.
B. Milerski, K. Woźniak. Przeszłość przyszłości.
Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie.
G. Missalowa. Studia nad powstaniem łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815-1870.
M. Mlekicka. Jakub Mortkowicz księgarz i wydawca.
T. Mogilnicki. Dwudziestopięciolecie szpitala Anny Marji w Łodzi (1905-1930).
H. Mortimer-Szymczak (red.). Łódź. Rozwój miasta w Polsce Ludowej.
A. Mostowicz. Prawdziwy koniec łódzkiej dintojry.
A. Mostowicz. Łódź, moja zakazana miłość.
A. Mostowicz. Ballada o Ślepym Maksie.
J. Mowszowicz. Parki Łodzi.
L. Mroczka. Łódzka organizacja Polskiej partii Socjalistycznej w Łodzi 1918-1926.
L. Mroczka. Fenomen Drugiej Rzeczpospolitej. Studia z dziejów społecznych łódzkiej klasy robotniczej (1918-1939).
D. Muszyńska, L. Muszyński. Cmentarz Żydowski w Łodzi.
M. Nartonowicz-Kot. Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927-1939.
E. Niedźwiecka. Łódź w PRL-u. Opowieść o życiu miasta 1945-1980.
A. Ochocki. Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się przed wojną robiło gazetę.
A. Ochocki. W. Orłowski. Spacerem po Łodzi.
R. Olczak. Ogrody Księżego Młyna.
R. Olczak (red). Park Sienkiewicza. Park Moniuszki.
E. Olejniczak. radio to dla was wyprowadzenie z ciemności. Łódzka Rozgłośnia Radiowa 1930-1939.
L. Olejnik. Wojewodowie, prezydenci i przewodniczący Prezydiów Rad narodowych szczebla wojewódzkiego w Łodzi (1945-1994).
J. Olenderek. Proces kształtowania przestrzeni w Łodzi II Rzeczpospolitej a awans administracyjny miasta.
J. Olenderek. Architekci realizujący w Łodzi hasła europejskiego ruchu reformy mieszkaniowej w okresie II Rzeczpospolitej.
B. Olszewski. Łódź moje miasto. Przewodnik po dawnej Łodzi.
J. Orzechowska. Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik.
A. Osiecka. Szpetni czterdziestoletni.
W. Ostrowski. Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815-1830. Łódź i okręg łódzki w programie gospodarczym Ksawerego Lubeckiego i Rajmunda Rembielińskiego.
P. Owczarek. Miasto do zjedzenia.
Parki Łodzi. Praca zbiorowa pod red. prof. dr J. Mowszowicza.
J. Papuzińska. Limeryki i inne łódzkie wierszyki.
M. Pawlak. Rozwój przestrzenny Łodzi w I poł. XIX wieku.
W. Pawlak. Na łódzkim bruku.
W. Pawlak. Minionych zabaw czar czyli czas wolny i rozrywka w dawnej Łodzi.
W. Pawlak. Patrząc na starą fotografię. Szkice staro łódzkie.
W. Pawlak. W cieniu ratuszowej wieży.
W. Pawlak. W rytmie fabrycznych syren.
A. Pawliński. Łódzkie szkice do portretu miasta.
A. Pączek. Polska rzeczywistość teatralna i łódzka.
Z. Piąstka. W cieniu alei cmentarnych - przewodnik po cmentarzach przy ulicach Ogrodowej i Srebrzyńskiej w Łodzi.
T. Piątek. Miasto Ł.
B. Pellowska-Chodobińska. Przedstawienia operetkowe w Łodzi okresu międzywojennego [w:] "Muzyka Łodzi wczoraj i dziś".
A. Pellowski. Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918.
A. Pełka. Proces przekształcania podłódzkiej wsi Widzew w robotniczą dzielnicę miasta. Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego.
R. Piotrowski. Ślepy Maks. Legenda polskiego Al Capone.
B. Podgarbi. Cmentarz Żydowski w Łodzi.
E. Podgórska. Rozwój oświaty w Łodzi do roku 1918.
E. Podgórska. Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914.
J. Podolska. Litzmannstadt-Getto. Ślady. Przewodnik po przeszłości.
J. Podolska. Spacerownik - Łódź Żydowska.
J. Podolska, J. Walicki. Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi.
J. Podolska, P. Waingertner. Prezydenci miasta Łodzi.
A. Polakowski, M. Waszkiel. Łódzkie sceny lalkowe.
Polski Słownik Judaistyczny (oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski).
I. Popławska. Budownictwo domów rzemieślniczych w Łodzi w pierwszej połowie XIX wieku.
I. Popławska. Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku.
I. Popławska. Architektura Łodzi w 20-leciu międzywojennym.
I. Popławska. Architektura mieszkaniowa w Łodzi w XIX wieku.
I. Popławska. Dawna Łódź w obrazach.
I. Popławaska. Dawne fabryki Łodzi.
H. Poselt. Łódź do roku 1825 - kalendarium.
J. Powell. Rozdarta kurtyna.
J. Poznański. Pamiętnik z getta łódzkiego.
Praca zbiorowa: Triada Polacy, Niemcy, Żydzi. 
A. Próchnik. Bunt łódzki w roku 1892.
W. Puś. Dzieje Łodzi przemysłowej. Zarys historii.
W. Puś. Żydzi w Łodzi w czasach zaborów 1793-1914.
W. Puś, S. Liszewski. Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944.
W. Puś, S. Pytlas. Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex" (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmanna) w latach 1827-1977.
S. Pytlas. Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914.
S. Pytlas. Powstanie i początki działalności zakładów przemysłu bawełnianego Karola Scheiblera w Łodzi.
S. Rachlewski. Pod ratuszową wieżyczką. Burmistrzowie i prezydenci miasta Łodzi w latach 1808-1914.
S. Rachlewski. Zastygły nurt życia. Łódź, która odeszła.
S. Rachlewski. Baśń i legenda Łodzi.
J. Raciborski. Dawny ratusz łódzki.
S. Rapalski. Inkorporacja terenów i plany regulacyjne miasta Łodzi.
K. Ratajska. Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu.
K. Ratajska. O mariażu bukieciarstwa z poezją. Do źródeł Kwiatów Polskich Juliana Tuwima.
T. Raźniewskin. Chcę żyć.
R. Rembieliński. Zarys historyczny powstania i rozwoju aptek łódzkich.
Wł. St. Reymont. Ziemia obiecana.
S. Rogowicz. Park im. Sienkiewicza w Łodzi.
G. Romanowski. Kronika miasta Łodzi.
E. Rosset. Łódź – miasto pracy.
E. Rosset. Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi.
M. Rostworowski (red.). Żydzi w Polsce. Obraz i słowo.
J. Roth. Hotel Savoy.
I. Rubin. Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945.
A. Rubinstein. Moje młode lata.
H. Rudnicki. Mozaika wyznaniowa w Łodzi. Łódź w ilustracji.
L. Rudnicki. Stare i nowe. Pamiętniki.
A. Rukowiecki. Łódź 1939-1945. Kronika okupacji.
W. Rymkiewicz. Obiad u Scheiblerów.
W. Rymkiewicz. Ucieczka z Ziemi Obiecanej.
W. Rymkiewicz. Widok z Księżego Młyna.
A. Rynkowska. Ulica Piotrkowska.
A. Rynkowska. Początki rozwoju kapitalistycznego w Łodzi.
A. Rynkowska. Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831.
A. Rżewski. Szlakami walki i buntu.
J. Salm, J. Wesołowski. Łódź - przewodnik.
S. Sem-Sandberg. Biedni ludzie z miasta Łodzi.
M. Sikorska-Kowalska. Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku.
M. Skarżyński. G.K.O. w Łodzi i jego działalność, [w:] "Varia Muzeum Historii m. Łodzi".
L. Skrzydło. Rody fabrykanckie.
L. Skrzydło. Rody i rodziny. Rody nie tylko fabrykanckie.
S. Sowińska. Kwiaty łódzkie.
K. Sowiński. Esplanada.
P. Spodenkiewicz. Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska - ludzie i miejsca.
A. Strakman. Łódź i łodzianie.
Stary cmentarz, część ewangelicka i prawosławna. Praca zbiorowa.
Stary cmentarz, część katolicka. Praca zbiorowa.
K. Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź.
K. Stefański. Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi.
K. Stefański. Atlas architektury dawnej Łodzi.
K. Stefański. Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914.
K. Stefański. Pałac Karola Poznańskiego. Siedziba Akademii Muzycznej w Łodzi.
K. Stefański. Stary Cmentarz Ewngelicko-Augsburski w Łodzi.
K. Stefański. Willa Oskara Zieglera w Łodzi. Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
K. Stefański. Łódzkie wille fabrykanckie.
K. Stefański. Kilka uwag o architekturze Łodzi i jej twórcach.
K. Stefański. Kościół ojców jezuitów p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Łodzi. Dzieje i współczesność.
K. Stefański. Kaplica grobowa Karola Scheiblera. Perła architektury neogotyckiej.
K. Stefański, R. Szrajber. Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo zaginionej dzielnicy.
B. Stępień. Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u.
M. Stępniewski, Z. Szambelan. Rozwój terytorialny Łodzi. Mapa i tekst, mapy archiwalne.
L. Stolarzewicz. Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia. Szkic literacki i antologia.
L. Stolarzewicz. Życie kulturalne Łodzi.
J. Strzałkowski. Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku.
J. Strzałkowski. Słownik artystów łódzkich.
J. Strzałkowski. Artyści, obrazy i zbieracze w Łodzi do 1918 roku.
J. Strzałkowski. Heinzlowie, z dziejów wielkiej kariery i filantropii łódzkich przemysłowców.
J. Strzałkowski. Drukarnie i księgarnie w Łodzi.
J. Strzałkowski. Łódzki Klub Sportowy 1908-1983.
A. Swić. Edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich (folder).
M. Sygulski. Historia Bałut.
T. Szewera (red.). Barwny świat mikrofonu. Wspomnienia radiowców.
T. Szewera (red.). Śpiewnik łódzki.
E. Szkurłat. Moja mała ojczyzna - Łódź.
Z. Szlagowski. Łódzka straż pożarna.
A. Szram. Inicjatywy budowlane I. K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca.
A. Szram, A. Wach. Architektura Łodzi 
przemysłowej.
A. Szram, J. Weinberg (red.). Hilary Majewski i jego krąg.
D. Sztobryn. Działalność kulturalno-oświatowa diaspory niemieckiej w Łodzi do 1939 roku.
S. Sztromajer. Łódź od końca do końca.
M. Szukalak. Miasto Lodzermenschów.
M. Szukalak. Łódzkie rysunki Artura Szyka.
M. Szukalak. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych.
E. Szuster. U stóp starego komina.
J. Szwajcowski, R. Bonisławski. Wartościowa Łódź.
M. J. Szymański. Browary Łodzi i regionu.
M. Świątkowska. Nekropolie łódzkie.
M. Świątkowska. Hortus Iudaeorum.
M. Świderek. Parki i ogrody województwa łódzkiego.
M. Świderek, K. Krakowska. Spacer po zielonej Łodzi.
M. Świerkocki. Ziemia obiecana raz jeszcze.
M. Świerkocki. Naród zatracenia.
J. Tomaszewski (red.). Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon.
N. Timkovskij-Kostin. Miasto proletariuszów.
J. Trunk. Pojln. Obrazy i wspomnienia z Łodzi.
I. Tuwim. Łódzkie pory roku.
J. Tuwim. Wybór poezji.
J. Tuwim. Kwiaty polskie.
A. Urbaniak. Śladami dawnej Łodzi.
J. Urbankiewicz. Muzy przy krosnach.
J. Urbankiewicz. Sukiennice nad Łódką.
J. Urbankiewicz. Za płotem Paradyżu.
J. Urbankiewicz. Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Dzieje teatrów w Kominogrodzie z wieloma dykteryjkami.
B. Wachowska. Strajki okupacyjne w łódzkim okręgu przemysłowym w latach kryzysu gospodarczego 1920-1933.
B. Wachowska. Z dziejów jednolitego frontu w łódzkim okręgu przemysłowym.
B. Wachowska. Życie gospodarcze Łodzi w okresie międzywojennym.
B. Wachowska (red). Rewolucja 1905-1907 w Łodzi.
W. Walczak. Zabytki architektoniczne Łodzi.
J. Walicki. Dziennik Łódzki - Nasze 115-lecie.
J. Walicki. Synagogi i domy modlitwy w Łodzi.
Z. Walter-Janke. W Armii Krajowej w Łodzi i na Śląsku.
W. Wiechowski. Ruda Pabianicka, dziesięć lat odrodzonej Polski w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928.
W. Wieczorek. Biblioteka publiczna w Łodzi (1917-1957).
B. Wilkoszewski. Widoki miasta Łodzi.
J. Wilmański. Łódzkie portrety pamięciowe.
M. Wilmański, M. Olejnik. Architektura ulicy Piotrkowskiej 1828-1939. Katalog dokumentacji technicznej w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi.
J. Witkowski. Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi.
W służbie idei. Księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego 1902-1937.
L. Włodkowski. Z dziejów szkolnictwa w Łodzi. Od szkółki parafialnej do akademickiego miasta.
L. Włodkowski. Łódź 2000.
M. Z. Wojalski. Działo się w Łodzi.
M. Z. Wojalski. Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi.
M. Z. Wojalski. O niektórych łódzkich szkołach.
M. Z. Wojalski. Z dziejów poczty w Łodzi.
M. Z. Wojalski. 100 lat łódzkich tramwajów.
M. Z. Wojalski. Cmentarz Żydowski w Łodzi.
W. Wolański. Księżycowi ludzie.
J. P. Woronczak. Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich.
A. Woycicki. Robotnik polski w życiu rodzinnym. Monografia społeczna.
J. Wróbel. Przemiany ludnościowe spowodowane polityką okupanta hitlerowskiego w tzw. rejencji łódzkiej w latach 1939-1945.
R. Wróbel. Architektura sakralna w diecezji łódzkiej po 1945 r.
R. Wróbel. Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945-1989.
L. J. de Verdmon. Łódź w dwóch odczytach.
A. Zaguła. Sztuka po drugiej wojnie światowej w Łodzi - ujęcie syntetyczne.
P. i L. Załuscy. Retkinia. Rys historyczno-społeczny.
A. Zand. Z dziejów dawnej Łodzi.
J. Zawieyski. Gdzie jesteś przyjacielu?
S. Zawiśliński, T. Wijata. Fabryka snów.
A. Zelwerowicz. Gawędy starego komedianta.
P. Zwoliński. Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi.
S. Zyskind. Skradzione lata.
S. Zyskind. Światło w dolinie łez.
W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001.

4 komentarze:

 1. Witam poszukuję książki pt. 100 lat Łódzkiej Straży Pożarnej gdzie taka książka jest dostępna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przypuszczam, że pozostaje poszukiwanie w sieci, na wyprzedażach i antykwariatach - jeśli jest właśnie o tym tytule, bo nie znam. A autor, lub autorzy..?
   Na razie polecam stronę: http://www.lodz.ap.gov.pl/art,48,straz-pozarna-w-lodzi

   Usuń
 2. Odpowiedzi
  1. Propozycje łódzkich lektur zostały spisane w 2014 roku, oczywiście lista stale się wydłuża, a baedeker łódzki nie może znaleźć czasu, by ją uzupełnić :(
   Pozdrawiam!

   Usuń