środa, 2 stycznia 2013

LITZMANNSTADT GETTO - styczeń-luty 1940.

17 stycznia
Prezes rejencji kalisko-łódzkiej oraz miejscowy dowódca policji wydali rozporządzenie ostrzegające osoby i instytucje przed samowolnym dokonywaniem rekwizycji mienia żydowskiego.

26 stycznia
Rozpoczął działalność Wydział Kwaterunkowy przy ulicy Lutomierskiej 11 - jego zadaniem był przydział mieszkań ludziom, którzy przeprowadzili się na teren getta.

Lutomierska przy Bazarowej - Lodz Ghetto - Lutomierska near Bazarowa Street
Getto - ulica Lutomierska przy Bazarowej.

8 lutego
W "Lodscher Zeitung" ukazało się rozporządzenie Johanna Schafera, prezydenta policji, o utworzeniu w Łodzi wydzielonej dzielnicy mieszkaniowej dla Żydów. Mówiono też o odrębnej zamkniętej dzielnicy dla Polaków, ale ten projekt nigdy nie został wcielony w życie.

12 lutego
Zaczęła się masowa akcja przesiedlania Żydów do getta i wysiedlania Polaków i Niemców z terenu przeznaczonego dla ludności żydowskiej.

Getto w Łodzi - Rynek Bałucki - Siedziba Gestapo i komisariat Schupo / Litzmannstadt Ghetto - Balucki Market - The seat of Gestapo and Schupo
Rynek Bałucki - Siedziba Gestapo i komisariat Schupo.
(fot. PANORAMIO)


źródło:
Joanna Podolska. Litzmannstadt-Getto. Przewodnik po przeszłości.
Źródła kalendarium (podaję za Joanną Podolską):
  • Julian Baranowski, Łódzkie getto 1940-1944. Vademecum, Archiwum Państwowe w Łodzi & Bilbo, Łódź 2003
  • Marek Budziarek, Łódź, Loodsch, Litzmannstadt. Wycinki z życia mieszkańców okupowanego miasta, Literatura, Łódź 2003.
  • Icchak (Henryk) Rubin, Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945, Kontra, Londyn 1988.
  • The Last Ghetto. Life in the Lodz Ghetto 1940-1944, red. Michal Unger, Yad Vashem 1995.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza