poniedziałek, 2 lipca 2012

Bronisław Wilkoszewski - łódzki Canaletto

Niedoścignionym rejestratorem tego wszystkiego co wydarzyło się w Łodzi w końcu XIX wieku i na przełomie dwóch stuleci był Bronisław Wilkoszewski (1847-1901). Był mistrzem fotografii ilustracyjnej, pionierem zdjęć przedstawiających zabudowę miasta z końca XIX stulecia, nie bez przesady zresztą zwany "łódzkim Canaletto".


Fot. Bronisław Wilkoszewski.

Wilkoszewski zatrzymał w kadrze fotografii w sposób niemalże perfekcyjny, niepowtarzalny urok miasta wielkiego przemysłu. Utrawalił w swych "obrazach" łódzką architekturę - przede wszystkim pałace, wille, fabryki, budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne i oczywiście ulicę Piotrkowską.


Fot. Bronisław Wilkoszewski.

Wydany w 1896 roku album jego autorstwa z widokami Łodzi stał się najpopularniejszym źródłem ikonografii miasta z końca XIX wieku, podobnie zresztą jak wykonane przez niego widoki Parku Helenowskiego, czy też zbiór fotografii zrobionych podczas trwania Pierwszej Wystawy Przemysłowej w Łodzi w 1895 roku. Jest to niezwykle cenna dokumentacja i materiał źródłowy dotyczący życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego naszego miasta sprzed ponad 100 lat.


Fot. Bronisław Wilkoszewski.

Drukowane albumy, pocztówki, czy fotografie, które wykonał artysta wykorzystywane były w różnortodny sposób. Często jako materiał ilustracyjny do kalendarzy, prasy, ale głównie skierowany był do zagranicznych gości i miejscowej inteligencji. Materiał zdjęciowy jego autorstwa miał pełnić funkcję promocyjną i reklamową dla Łodzi, pokazać wielką metropolię przemysłową w całej swej urodzie i poetyce.


Fot. Bronisław Wilkoszewski.

Fotograf swoją sztuka rozpropagował widoki naszego miasta we wszystkich krajach z których przybywali kupcy po towary włókiennicze.

Fot. Bronisław Wilkoszewski.


"Rozwój", rok 1898.

Dorobek Wilkoszewskiego do dziś jest najczęściej wykorzystywany przez badaczy historii i kultury Łodzi.


"Rozwój", rok 1899. 

"Dziennik Łódzki", rok 1891.

źródło:
Beata Kamińska (Muzeum Historii Miasta Łodzi). Łódź daleka i bliska.
Fotografie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz