piątek, 21 grudnia 2012

Żydzi łódzcy - działalność charytatywna

Dobrą tradycją łódzką było finansowanie przez zamożnych członków Gminy Żydowskiej różnorodnej działalności charytatywnej. Takich przykładów jest wiele.
Izrael Poznański ze swoich środków wybudował Szpital Starozakonnych (obecnie szpital imienia S. Sterlinga).
Herman Konstadt wspólnie z Gminą Żydowską zbudował "Szpital w Radogoszczu" (obecnie szpital imienia Biegańskiego); ponadto jako radny łódzki był jednym z inicjatorów powstania Czerwonego Krzyża oraz zainstalowania sieci gazowej w mieście.

Szpital Starozakonnych

Zygmunt Jarociński wybudował pierwszą żydowską szkołę rzemiosł "Talmud Tora" przy ul. Pomorskiej 46.

 Talmud Tora

Społeczność żydowska partycypowała w kosztach budowy i remontów najważniejszych łódzkich świątyń także innych wyznań (!), między innymi kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Bazyliki Katedralnej i Cerkwi Prawosławnej.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

źródło: 
Symcha Keller. Łódzkie judaika na starych pocztówkach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza